kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma

2/2010

Tutkittua

Meren ja Keskuspuiston läheisyys nostavat asuntojen hintoja Helsingissä

Itä-Helsingissä meri ja Pohjois-Helsingissä Keskuspuisto ovat tärkeimpiä asuin­ympä­ristön parantajia, joista maksetaan myös asuntojen hinnoissa. Esimerkiksi Keskus­puiston vaikutus asunto­jen hintoihin ulottuu noin puolentoista kilometrin säteellä. Tällä vyöhyk­keellä asunnot ovat 5–7 % kalliimpia kuin kauempana.

Lue lisää >

Ulkoilututkimus 2009–2010: marjastuksen ja sienestyksen suosio kasvanut
kuvaaja: Aarre Jortikka

Tammikuussa 2009 alkaneen väestökyselyn alustavien tu­losten mukaan suomalaisten ulkoiluharrastukset ovat säilyneet kymme­nen vuoden ajan lähes saman­laisina, mutta harrastus­kertojen mää­rä on vähentynyt. Marjas­tuksen, sienestyksen ja juoksun suosio on kasvanut.

Lue lisää >

Uusi menetelmä virkistyskäytön aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin

Metla ja Metsähallitus ovat kehittäneet sovelluksen luonnon virkistyskäytön paikallistaloudellisten vaikutusten arviointiin. Sovelluksen avulla kansal­lispuistojen ja valtion retkeilyalueiden virkistyskäytön ja luontomatkailun vuotuiset paikallistaloudelliset vaikutukset voidaan arvioida vertailukelpoisesti.

Lue lisää >

Ajankohtaista

Maisemallisesti herkkien alueiden tunnistamiseen kehitetään työkaluja

Talousmetsissä maisema pyritään huomioi­maan usein kaikilla alueilla riippumatta siitä, kuinka paljon sillä on katselijoita. Taloudellisesti ja maisemalli­sesti olisi tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä tunnis­tamaan herkimmät alueet ja huomioida maisema erityisesti näillä. kuvaaja: Aarre Jortikka

Lue lisää >

Laaja eurooppalainen metsien ympäristöhyötyjen arvottamistutkimus alkoi

Kuka omistaa luonnon monimuotoisuuden tai metsien hiilensidontakyvyn, kuka niitä voi käyttää, kuka maksaa, kenelle ja paljonko? Muun muassa näitä kysymyksiä tutkitaan laajassa eurooppa­laisessa Newforex-hankkeessa.

Lue lisää >

Pohjois-Suomen luontomatkailun ja virkistyskäytön tutkimuspäivä 22.10.

kuvaaja: Aarre JortikkaMetla ja Lapin yliopisto järjestävät 22.10. Rova­niemellä Pohjois-Suomen luontomatkailuun ja virkistyskäyttöön keskittyvän tutkimus­päivän. Tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille ja luontomatkailun parissa työskenteleville. Erityisesti toivotaan keskustelua luontomatkailun tutkimuksen kehittämistarpeista ja tutkimuksen hyödyistä käytännön kehittämistyölle.

Tapahtuman www-sivut >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sinikka Jortikka, etunimi.sukunimi @ metla.fi