kuva:Metla/Jouni Hyvärinen

Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma

4/2009

Tutkittua

Suurten matkailukeskusten läheisyydessä kannattaa huomioida metsien matkailukäyttö

Kuva: Jouni HyvärinenLuontomatkailun ja metsätalouden yhteen­sovittaminen on talou­dellisesti perusteltua alueilla, joilla tiedetään olevan riittävästi matkai­lukysyntää. Käytännössä kyse on suurten matkai­lukeskusten lähellä sijaitsevista alueista.

Lue lisää >

Mitä turistit odottavat Lapin matkalta?

Kuva: Jouni HyvärinenLappiin lomalle matkus­tavat suoma­laiset voi­daan ryhmitellä matkoi­hin koh­distuvien odotus­ten pe­rusteella kolmeen ryh­mään: perusretkeilijät etsivät sosiaalisia- ja luontoelämyksiä, erä­maa­kävijät arvostavat erän­käyntiä ja luonnon­tilaisia metsiä, ja kuntoilijoille liikuntamahdollisuudet ja hyvät reitit ovat tärkeitä kohteen valintaperusteita.

Lue lisää >

Rinteiden rakentamisen ympäristöhaittoja kannattaa pyrkiä vähentämään
Kuva: Plugi

Ympäristön kannalta kestävin laskettelurinteiden rakentamis- ja hoitotapa on vähentää koneellista tasoittamista ja lannoittamista.

 

Jos rinteiden laaja­mittaista rakentamista ei tarvita, alkuperäinen metsä­kasvillisuus ja pintamaa kan­nattaa säilyttää, koska ne sietävät laskettelun aiheuttamaa häiriötä melko hyvin.

Lue lisää>

Ajankohtaista

Kolumni: Metsästä hyvinvointia - mutta kenelle ja miten?

Kuva: Mikko Jokinen"Suomalaisilla ja saamelaisilla on pitkä metsäinen historia. Met­sä on ollut koti ja asuin­ympäristö, leivän ja lihan tuoja, työmaa ja loma­kohde. Metsästä on pyritty pois ja sinne on palattu, metsää on vihattu ja halattu", tutkija Mikko Jokinen kirjoittaa kolumnissaan.

Lue lisää >

Uusi kirja: Eurooppalainen näkökulma metsien virkistyskäyttöön ja matkailuun

European Forest Recreation and Tourism – A handbook tarjoaa terve­tulleen eurooppalaisen näkökulman metsien vir­kistyskäyttöön ja luonto­matkailuun. Se on neli­vuotisen eurooppalaisen COST Action -ohjelman "Forest Recreation and Nature Tourism" merkit­tävin lopputuote.

Lue lisää >

Uusi tutkimus kehittää maiseman visualisointimenetelmiä

Maankäytön visualisointi osana matkailun kehittä­mistä -hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään kustannustehokasta suomalaisen maiseman visualisointitapaa ja tutkitaan menetelmän käytet­tävyyttä maankäyttömuotojen yhteensovittamisessa.

Lue lisää >

Terveyttä metsästä -seminaari Parkanossa 25.11.2009

Seminaarin pääteemat ovat luonnosta saatavat bioaktiiviset yhdisteet sekä metsät ja ihmisen hyvinvointi. Seminaari on kaikille avoin. Ilmoit­tautumiset 16.11. mennessä. Tervetuloa.

Lisätietoja seminaarista >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sinikka Jortikka, etunimi.sukunimi @ metla.fi