kuva:Metla/Jouni Hyvärinen

Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma

3/2009

Tutkittua

Tutkimustulokset puoltavat elinkeinojen yhteensovittamista Ylä-Lapissa

"Tutkimustulokset tukevat yksiselitteisesti elin­keinojen yhteensovit­tamista Ylä-Lapissa. Yhteisymmärryk­seen pääseminen edellyttää, että eri osapuolet ovat halukkaita kompromis­seihin. Asioiden tarkas­telua eri näkökul­mista voitaisiin helpottaa sovittelujärjestelmällä", erikois­tutkija Mikko Hyppönen Metlasta kertoo. Hyp­pönen on toiminut Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -hankkeen vetäjänä.

Lue lisää >

Matkailu: luonto ja saamelaiskulttuuri vetovoimatekijöitä
mikko-jokinen
Kuva: Mikko Jokinen
Matkailijat haluavat Inarin erämaisuuden ja rauhal­lisuuden säilyvän. He etsivät elämyksiä alku­peräis­luonnosta ja etenkin nykyiset luon­nonsuojelu­alueet ja pieni­muotoinen mat­kailutoiminta saavat varaukset­toman hyväksynnän.

Lue lisää >

GPS-seuranta: vanhojen metsien merkitys porolaitumina korostuu kevättalvella
Kuva: Metla/Jouni Hyvärinen

Ivalon paliskunnassa gps-seurannassa olleet porot suosivat talvella elinpiirin ja laitumien valinnassa selvästi eniten vanhoja metsiä. Porot saavat niistä helpoiten run­saasti energiaa sisältäviä maa- ja luppojäkäliä. Kevät­talvella porot välttivät etenkin hakkuualueita.

Lue lisää>

Tutkittua

Metsäsektori tuo euroja paikallistalouteen

Mitä pienempi hakkuu­määrä sitä vähemmän metsä­sektorilta tulee euroja Ylä-Lapin paikallistalouteen. Sen sijaan eri hakkuu­määrien vaikutukset porotalouteen poikkeavat aika vähän toisistaan. Tulokset ovat alustavia.

Lue lisää >

Monitavoitearviointi: hakkuiden vaikutuksista porotalouteen tarvitaan parempaa tietopohjaa

mikko-jokinen
Kuva: Mikko Jokinen

Monitavoitearviointi nosti esille Ylä-Lapin metsien käyttöä koskevat näkemyserot. Hakkuiden vaikutus porotalouteen ja poronhoitokulttuuriin on yksi avainkysymyksistä, johon tulisi etsiä yhteistä tietopohjaa kiistan ratkaisemiseksi.

Lue lisää >

Tutkimustulokset esiteltiin loppuseminaarissa

Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö hanke aloitettiin vuonna 2004, ja se päättyi vuoden 2008 lopussa. Elinkeinojen yhteensovittamiseen liittyviä tuloksia esiteltiin Saariselällä pidetyssä seminaarissa.

Seminaarin ohjelma ja tiivistelmät >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sinikka Jortikka, etunimi.sukunimi @ metla.fi