Koivun ennustetaan kukkivan vähiten kolmeenkymmeneen vuoteen

 

Metsäntutkimuslaitos ennustaa täksi kevääksi erittäin heikkoa koivun ja kuusen kukintaa koko maahan. Odotettavissa on todennäköisesti heikoin koivun kukintavuosi yli 30 vuoteen. Myös männyn kukinta jäänee suuressa osassa Suomea keskimääräistä heikommaksi. Kahden edellisen kasvukauden sääoloilla arvioidaan olevan keskeinen vaikutus kukintojen vähäiseen muodostumiseen.

 

Koivun vaatimaton kukinta on hyvä uutinen allergikoille, sillä siitepölykeväästä on tulossa helppo ainakin kotimaassa kukkivien koivujen osalta. Siitepölyn kaukokulkeumat saattavat kuitenkin tilapäisesti pahentaa allergikkojen oireilua.

 

Kuusen heikko kukinta on puolestaan huono uutinen. Se tarkoittaa, että kuusen vähäisiä siemenvarastoja ei kyetä lähitulevaisuudessa täydentämään. Erityisesti kuusen siemenviljelmiltä kerättävän jalostetetun siemenen varastot ovat vähissä, mikä hankaloittaa siemenhuoltoa ja taimituotantoa.

 

 

 

Katso isompaa karttaa >
Katso isompaa karttaa >
Keväällä 2011 varisevaa kuusen siemensatoa luonnehtivat suuret alueelliset vaihtelut

Kuusen käpyjä, jotka varistavat parhaillaan siemeniään, on runsaimmin Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Lapissa. Keskinkertainen siemensato saadaan etelärannikon tuntumassa Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Keskimääräistä heikommaksi sato jää Pohjois-Pohjanmaalla, ja vähiten kuusenkäpyjä on Kainuussa, Keski-Suomen itäosissa, Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa (katso kuusen siemensatokartat) . Etelä- ja Keski-Suomen siemensatoa heikentävät siemen- ja käpyhyönteisten aiheuttamat tuhot. ä tuhojen yleisyys. Lapissa, missä Metsähallitus on tänä talvena kerännyt kuusen käpyjä, siemen on laadultaan hyvää.

 

Keväällä 2012 kuusen siemensato on hyvin heikko koko maassa. Ennuste perustuu kuluneen talven aikana tehtyihin silmuanalyyseihin, jotka ennakoivat hyvin vaatimatonta kuusen kukintaa keväälle 2011.

 

 

 

Etelä-Suomen männiköissä hyvä siemensato keväällä 2012

 

Tänä keväänä variseva männyn siemensato on Vaasa-Savonlinna-linjan eteläpuolella keskinkertaista heikompi. Pohjois-Suomessa männyn siemensato on erittäin heikko (katso männyn siemensatokartat ) . Huonon siemenvuoden takia männyn taimia syntyy ensi kesänä hyvin vähän Pohjois-Suomen uudistusaloille. luontaisen taimiaineksen syntyminen on Pohjois-Suomessa vähäistä ensi kesänä.

 

Keväällä 2012 varisevan männyn siemensadon ennustetaan olevan Etelä-Suomessa runsas, paikoitellen jopa erinomainen. Keski- ja Pohjois-Suomeen ennakoidaan vähintään keskinkertaista satoa, joskin ennusteeseen sisältyy tältä osin tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä. Viime vuonna tehtyjen silmuanalyysien ja emikukkahavaintojen perusteella ensimmäiset alustavat ennusteet ennakoivat runsasta siemensatoa keväälle 2012, mutta viimeisimmät pikkukäpylaskennat viittaavat siihen, että sato saattaa Keski- ja Pohjois-Suomessa jäädä aiemmin ennakoitua heikommaksi. Ennuste tarkentuu seuraavan kerran syksyllä, kun kaksivuotisten käpyjen laskentatulokset ovat käytettävissä.

 

Alustava, silmuanalyyseihin perustuva ennuste keväälle 2013 enteilee Etelä-Suomeen keskinkertaista ja pohjoiseen heikohkoa männyn siemensatoa.

 

 

 

Koivulle odotettavissa katovuosi
Katso isompi kartta >

 

Koivun heikko kukinta johtaa väistämättä myös huonoon siemensatoon syksyllä 2011 (katso koivun siemensatokartta). Valtaosa koivun siemenistä varisee maahan jo kukkimisvuonna.

 

Metla seuraa vuosittain pääpuulajiemme kukinnan ja käpysadon runsautta erityisissä siemensadon tarkkailumetsiköissä sekä tekee mikroskooppisia silmuanalyysejä havupuiden kukintarunsaudesta. Seurantatulosten ja niihin liittyvien ennusteiden avulla saadaan tietoa muun muassa metsänuudistamisen ja siemenhuollon tarpeisiin.

 

Lisätietoja:

  • Tutkija Tatu Hokkanen, Metla p. 029 532 5425 tai 029 532 5425, tatu.hokkanen@metla.fi


<< paluu etusivulle

 

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sanna Melin, etunimi.sukunimi @ metla.fi