<< paluu etusivulle

12.10.2010

 

 

 

Tulossa niukka siemenvuosi

 

Pääosa kuusen ja männyn siemensato-ennusteeseen tarvittavista laskennoista on tehty tämän syksyn osalta. Kuusen siementen niukkuus näyttää jatkuvan ensi keväänäkin, ja männynkin siemensato on parhaillakin alueilla vain keskinkertainen. Monen heikon siemenvuoden jälkeen kuusen siemenestä on jopa pulaa.

 

Metla seuraa pääpuulajien siemensatoja, koska vaikuttavat metsän luontaiseen uudistumiseen ja metsänhoitoon, ja myös muun muassa käpyjä syöviin lintuihin. Siemensatovaihtelut ovat dramaattisia: Suurimmat sadot voivat männyllä ja koivulla olla satakertaisia ja kuusella jopa tuhatkertaisia heikoimpiin siemenvuosiin verrattuna.

 

 

Ensi keväänä varisee niukasti kuusen siemeniä

 

Kuusen kohdalla siementen niukkuus jatkuu: Edellinen hyvä siemenvousi koko maassa oli 2006, ja kuusen siemenistä on jopa pulaa. Tilanne ei helpotu edes viljelmien avulla, sillä myös siemenviljelmillä sadot jäävät vaatimattomiksi käpyjen vähäisen määrän ja tuholaisten aiheuttamien vahinkojen takia.

 

Tänä vuonna kuusen käpyjen runsaus vaihtelee paljon eri puolilla maata. Tilanne poikkeaa tavallisesta, sillä yleensä kuusen siemensadon vaihtelut tapahtuvat laajemmilla alueilla samalla tavalla. Käpyjä on runsaimmin Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Lapissa. Keskinkertainen käpysato saadaan etelärannikon tuntumassa Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa. Keskimääräistä heikommaksi sato jää Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja vähiten kuusenkäpyjä on Keski-Suomen itäosissa, Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

 

- Tämä on kuusen luonnollista vaihtelua, vain erot maan eri osien välillä ovat epätavallisia, kertoo varttunut tutkija Tatu Hokkanen Metlasta.

 

Myös kuusiyksilöiden välillä on suuria eroja: Samassa metsikössä voi kasvaa vierekkäin kuusia, joista yhdessä on satoja käpyjä, toisessa ei ainoatakaan ja kolmannessa jotain siltä väliltä.

 

Yksi keskeinen syy kuusen käpyjen vähyyteen on tuhojen yleisyys. Kävyissä ja siemenissä esiintyy melko paljon tuholaisia, kuten käpykärpäsiä, käpykoisia ja ruostesieniä (linkit metsätuho-oppaaseen). Hyönteistuhoja näyttäisi esiintyvän eniten Lounais-Suomessa ja etelärannikolla eli alueilla, joilla oli pari vuotta sitten muuta maata parempi kuusen käpysato.

 

Männyn käpysato on ensi keväänä pohjoisessa erittäin heikko

 

Männyn siemenet kehittyvät hitaasti, ja keväällä 2011 varisevan siemensadon kehitys on alkanut kevään 2009 kukinnasta.

 

Pohjois-Suomessa, entisten Oulun ja Lapin läänien alueilla, ensi kevään siemensadosta näyttää tulevan erittäin heikko. Metlan siemensadon tarkkailumetsiköitä on seurattu 32 vuotta, ja tänä aikana männyn käpysato on ollut Pohjois-Suomessa tätä heikompi vain kerran aikaisemmin (syksyllä 2000). Ensi kesänä männyn luontaisen taimiaineksen syntyminen on Pohjois-Suomessa todennäköisesti hyvin vähäistä, minkä takia uudistamismenetelmistä metsän viljely joko istuttaen tai kylväen on suositeltava.

 

Vaasa-Savonlinna-linjan eteläpuolella männyn käpysato on keskinkertainen, ja muualla Keski-Suomessa sato on heikko.

 

2012 on luvassa runsaasti männynsiemeniä koko maahan

 

Siementen hitaan kehittymisen takia männyn siemensatoa voidaan ennustaa kuusen siemensatoa pidemmälle. Nyt tehty ennuste vuodelle 2012 perustuu viime talven silmuanalyyseihin ja kesän aikana siemensadon tarkkailumetsiköissä tehtyihin emikukkahavaintoihin.

 

Vuodelle 2012 odotetaan runsasta siemensatoa koko maahan edellyttäen, että kukinnot ja siemenet kehittyvät normaalisti. Männyn luontaisen uudistamisen edellytykset ovat siten vähitellen paranemassa.

 

- Luontaista uudistamista suunnittelevan metsänomistajan kannattaa hakata männikkö siemenpuuasentoon ja tehdä tarvittava maanmuokkaus viimeistään syksyllä 2011. Silloin uudistusala olisi valmis vastaanottamaan keväällä 2012 varisevat siemenet, Tatu Hokkanen kertoo.

 

 

 

 

Lisätietoja:

<< paluu etusivulle

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sanna Kettunen, etunimi.sukunimi @ metla.fi