Pohjoisessa männyn siemensatotilanne on parempi

 

Etelärannikolta pohjoisemmaksi siirryttäessä männyn käpymäärät vähitellen runsastuvat. Etelä-Suomen pohjoisosissa ja Keski-Suomessa männyn käpysato on enimmäkseen keskinkertainen.


Tiheissä männiköissä käpyjä esiintyy niukalti, kun taas siemenpuualoilla käpymäärät voivat olla suuriakin.


Runsain siemensato on odotettavissa Oulun ja Lapin läänien männiköissä. Kylmän ja sateisen kesän takia siemenet eivät välttämättä tuleennu Pohjois-Suomen ja Kainuun oloissa riittävästi, joten männyn runsas siemensato on vaarassa mennä siellä hukkaan, jos siementen itävyys jää huonoksi.


Keväällä 2010 on odotettavissa varsin hyvä männyn siementen varisemisvuosi. Tämänhetkinen ennuste perustuu kuluneen kesän kukintahavaintoihin. Epäedulliset sääolot saattavat kuitenkin vaikeuttaa käpyjen kehitystä ja siten heikentää lopullisen siemensadon määrää ja laatua.

 

Kuusella huono siemenvuosi


Kuusen käpysato on heikko lähes koko maassa. Ainoastaan Lounais-Suomessa ja paikoitellen etelärannikolla käpyjä esiintyy runsaammin, mutta näilläkin alueilla kävyt ovat monin paikoin hyönteisten vahingoittamia. Suurimmassa osassa Suomea – Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna -linjan pohjoispuolella – kuusen käpysato on erittäin heikko

 

 

Lisätietoja:

  • Tutkija Tatu Hokkanen, Metla/Vantaa, p. 010 211 2428 tai 040 590 7455, tatu.hokkanen @ metla.fi
  • Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot - Metlan tutkimushanke 3385


<< paluu etusivulle

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Marjatta Joutsimäki, etunimi.sukunimi@metla.fi