Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Bioenergiaa metsistä & Puun korjuu ja käyttö

3/2011
Tutkittua
Metlan bioenergia- ja puuntutkimus mukana Jyväskylän Puu- ja Bioenergia -messuilla 7.-9.9.

Metla esittelee osastollaan Bioenergiaa metsistä (BIO) sekä Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimusohjelmien tutkimusta ja tuloksia. Osaston (B-500) aiheisiin voit tutustua tarkemmin tämän uutiskirjeen avulla. Metla on mukana myös samaan aikaan järjestettävässä kansainvälisessä Bioenergiakonferenssissa.

Messujen kotisivu >
Puut hakkeeksi oksineen vai karsittuna?
Metla/Juha Laitila

Minkä kokoista puuta on kannattavinta korjata kokopuuna, minkä kokoista rankana? Entä missä mitäkin lajia on kustannustehokkainta hakettaa, tienvarsi-varastolla, terminaalissa  vai hakkeen käyttöpaikalla? Muun muassa näitä asioita tutkivat Metla ja Vapo. Tutkija Metlan osastolla 9.9. klo 9-13.

Lue lisää >
Metsäenergia Euroopassa vuonna 2030

Energiapuun korjuu Euroo­passa vuonna 2030 kohtaa haasteita sekä käytettävissä olevan teknologian että työvoiman saatavuuden osalta. Kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan nämä ongelmat ovat ratkaistavissa oikeilla toimenpiteillä.
Tutkija Metlan osastolla 7.9. klo 10-17.

Lue lisää (pdf) >
Puualalle potkua ja elinvoimaa

Pirkanmaalaisia puualan yrityksiä hyödyttävä Elinvoimainen puuverstas -hanke on tuottanut hyviä tuloksia. Yrittäjät ovat saaneet koulutusta sekä löytäneet verkostoitumalla yhteistyökumppaneita. Yksi hankkeen hyödyllisistä tuotoksista on internetissä toimiva Puutuotetori, jossa yritykset voivat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan.
Tutkija Metlan osastolla 8.9. klo 12-17.

Elinvoimainen puuverstas -hanke (pdf) >

Tutustu toriin >

Millaisessa kodissa sinä haluat asua?

Kuvittele tilanne, jossa olet ostamassa tai vuokraa­massa asuntoa. Mitkä asunnon ominaisuudet ovat sellaisia, joihin kiinnität huomiota valintatilanteessa? Vastaa Metlan laatimaan kyselyyn. Tutkimuksen avulla kartoitetaan sitä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä asuntoa valitessaan. Tulosten avulla kehitetään puurakentamista Suomessa.

Tutustu kyselyyn ja vastaa >
Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

Tutkittua
Viljellyn ja luontaisesti syntyneen kuusen erot sahatavarana odotettua pienempiä
Metla/Henrik Heräjärvi

Millaisia eroja on sahauk­sen saannossa, saha­tavaran laatujakaumassa ja sopivissa jalosteissa silloin, kun luontaisen kuusen sijaan raaka-aineena käytetään istutus­kuusta?
Entä miten tulevaisuuden kuusiraaka-aine soveltuu suomalaisille sahoille kilpailukykyisten puutuotteiden valmistukseen?
Tutkija Metlan osastolla 7.9. klo 10-12 ja 15-17. 

Lue lisää (pdf) >
Viljelypuu - tulevaisuuden puutuotteiden perusta?

Varsinkin istutuskuusta, mutta myös kylvö- ja istutusmäntyä on tulossa 2020-luvulla runsaasti tarjolle puutuoteteollisuuteen Suomen etelä- ja keskiosissa. Saatavilla olevan puun määrä ja laatu ratkaisevat, mihin tuotteisiin ja millaisilla valmistustekniikoilla viljelypuuta kannattaa käyttää. Tutkija Metlan osastolla 7.9. klo 10-12 ja 15-17. 

Lue lisää (pdf) >
Nopeakasvuisesta männystä erikoissahauksella priimaa raaka-ainetta puutuoteteollisuudelle
Metla/Merja Lindroos

Pystykarsittu mänty sopii laadukkaisiin lopputuotteisiin ja erikoistuotemarkkinoille tähtäävän puutuoteteolli­suuden käyttöön. Raaka-aineen arvo voidaan maksi­moida erikoissahauksella. Puun nopea kasvu voi olla tällöin eduksi. Tutkija Metlan osastolla 7.9. klo 10-12 ja 15-17. 

Lue lisää (pdf) >
ARVO-ohjelmisto leimikon hakkuukertymän, myyntiarvon ja tukkijakauman ennustamiseen

Arvio puuston hakkuukertymästä, myyntiarvosta ja tukkien läpimitta-pituusluokittaisesta jakaumasta auttaa puun ostajaa ja myyjää ostotarjousten teossa ja vertailussa. Metlassa kehitetty ARVO-ohjelmisto tarjoaa apua kaikille puukaupan osapuolille. Tutkija Metlan osastolla 7.9. klo 11-14 ja 8.9. klo 12-15.

Lue lisää (pdf) >
Männyn sydänpuu - arvokas luonnonvara
Metla/Eija Matikainen

Männyn sydänpuu on ympäris­töystävällinen raaka-aine, joka kestää melko hyvin sään rasituksia ja lahoamista. Luontaiselle lahonkestävyydelle on tyypillistä puiden välinen ja runkojen sisäinen vaihtelu. Puurakenteessa tämä ilmenee ajan myötä yksittäisten osien lahoamisena hyvin eri aikaan. Tutkimuksen haasteena on löytää mittausmenetelmiä pitkäaikaisen kestävyyden ennustamiseen, jotta huono sydänpuuaines pystytään lajittelemaan pois. 
Tutkija Metlan osastolla 7.9. klo 12-15.

Lue lisää (pdf, 2.6 Mb) >
Nimitysuutisia

PUU- ja BIO-ohjelmat ovat saaneet uusia tutkijoita riveihinsä.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita