Bioenergiaa metsistä

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

3/2009

Ajankohtaista

Metlan bioenergia- ja puuntutkimus esittäytyy

 

Jyväskylän Puu ja Bioenergia -messut keräävät Keski-Suomeen runsaasti metsäalan ammattilaisia. Metla esittelee osastollaan kahta tutkimusohjelmaansa, Bioenergiaa metsistä (BIO) sekä Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU). Metla osallistuu myös Kansainväliseen Bioenergiakonferenssiin, joka tuo Jyväskylän Paviljonkiin 600–700 vierasta yli 50 maasta.

 

Metlan osaston (D-halli, osasto 109) aiheisiin voit tutustua tarkemmin tämän uutiskirjeen avulla.

 

Lue lisää >

Koivun näkymät puutuotealalla

 

 

Vaneriteollisuus pitää koivun kasvattamisen kannattavana, vaikka vanerin tuotantomäärä jääkin kuluvana vuonna alhaisemmaksi kuin koskaan 2000-luvulla. Laadukkaan koivusahatavaran menekki on vakaata suhdanteista riippumatta.

 
Lue lisää (pdf) >

 

Männyn raakapuu- ja puutuotemarkkinoita kehitetään

 

Tutkittua tietoa pohjoismaisen männyn ominaisuuksista puutuotteiden raaka-aineena on kertynyt runsaasti. Nyt tietoa ryhdytään hyödyntämään markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi tuottamalla siitä erilaista tiedotusmateriaalia. Asialla on neljän maan EU-rahoitteinen yhteistutkimushanke, jossa Metlakin on mukana.


Lue lisää (pdf) >

Energiapuun mittauskäytäntö tuli tarpeeseen

 

Metsähakkeen käyttö on yli nelinkertaistunut tällä vuosituhannella. Hakkeen käyttömäärien ja sen kasvavan taloudellisen merkityksen takia energiapuun mittaus ja mittausmenetelmien kehittäminen ovat nousseet aivan uuteen valoon.


Lue lisää (pdf) >

Tutkittua

Markkinahakkuiden lasku haaste ja mahdollisuus metsäenergian lisäkäytölle

 

Metsähakepotentiaali päätehakkuilta riippuu lähinnä kuusen hakkuumääristä. Jos hakkuut vähenevät, ei myöskään hakkuutähteitä, latvusmassaa ja kantoja, pystytä korjaamaan tarvittavaa määrää. Löytyisikö apu nuorista metsistä? Jos korjattava pienpuu itse on hakkuun päätuote, ei hakkuu ole riippuvainen metsäteollisuuden puunkäytöstä.

 

Lue lisää (pdf) >

Maailman metsien energiakäyttöä voitaisiin lisätä runsaasti

 

Mahdollisuudet puuenergian käyttöön vaihtelevat alueittain riippuen muun muassa energiapuuvarojen suuruudesta ja saavutettavuudesta. Metlassa on arvioitu energiapuuvaroja maailmanlaajuisesti.  


Lue lisää (pdf) >

Metsäenergian korjuun uusimmat teknologiset ratkaisut

 

Kuva: Metla/Juha Laitila

 

Metsäenergian käyttö on nyt vahvassa nousussa, ja se näkyy jo energiapuun korjuun lisälaitteiden kysynnässä. Alaa valtaavat monikäyttökourat, kantojen korjuuseen kehitetyt kantoharvesterit ja ”taivaankappaleet”.

 

Lue lisää (pdf) >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi