Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metlan uutiskirjeet - ForestEnergy2020

ISSN 1798-4238
Sivukartta | Haku

ForestEnergy2020 tutkimus- ja kehittämisohjelman uutiskirjeessä kerrotaan Metlan ja VTTn metsäenergiatutkimuksen ajankohtaisia tutkimustuloksia ja kuulumisia. Uutiskirje on jatkoa Metlan päättyneen Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman uutiskirjeelle.

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

   

3/2014, lokakuu

 
 • Poimintoja ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaarissa 8.-9.10.2014 esitetyistä tutkimuksista:
 • Pitkä toimitusketju heikentää biojalostuksen raaka-aineen laatua
 • Volyymilla tehoa terminaaleihin
 • Lämpölaitosten ”joutokäynti” hyötykäyttöön – metsäpolttoaineen kuivauksella lämpöyrittäjyyden kannattavuus uudelle tasolle
 • Metsähakkeesta pula rannikolla, jos hakkuut pysyvät nykytasolla
 • Metsäbiomassaa polttavien laitosten ylimääräisen kaukolämpöenergian voisi kesäaikaan kanavoida kaukojäähdytykseen
 • Mallinnus on hyvä apuväline energiapuun kosteuden ja optimaalisen varastointiajan määrittämisessä
 • Biomassa-atlas kokoaa tiedot Suomen biomassoista

2/2014, huhtikuu

 
 • ForestEnergy2020-tutkimusohjelma hakee ratkaisuja bioenergian käytön kasvulle
 • Välivarastoidun energiapuukasan kosteuden muutoksia voidaan ennustaa mallien avulla
 • Seulomalla korkealaatuista kantomursketta
 • Avohakkuuta ensiharvennuksen sijaan – sambakulttuuria suokoivikoihin?
 • Biomassa-Atlas – biomassojen kestävän käytön ja suunnittelun työkalu

1/2014, tammikuu

 
 • Puun uuteaineissa suuri mahdollisuus biojalostuksen raaka- aineiksi
 • Geometriset harvennusmallit – vaihtoehtoja tehokkaampaan energiapuun korjuuseen
 • Riittääkö raaka-ainetta biojalostukseen Pohjanmaan metsistä?
 • Suopohjasta energiametsäksi ¬– turvetuotannosta vapautuvat suot energiapuulle
 • Hanki energiapuutietoa oikeilla havainto-kohteilla – metsässä tai internetissä
 • Kesähaketuksestako lisää työtunteja koneille?

2013

   

2/2013, lokakuu

 
 • Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa kestävästi ja kannattavasti 8.-9.10.2013
 • Hajautettu lämmöntuotanto on kannattavaa liiketoimintaa lähes kaikissa Euroopan maissa
 • Puun osuus voimalaitosten polttoaineena kasvaa – kestävätkö tulipesät?
 • INFRES – kansainvälinen tutkimushanke teknologian kehittäjänä
 • Tarkka energiapuuvarastojen painonseuranta sopii myös kuiva- ainetappioiden määrittämiseen
 • Oikeanlaista haketta, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan"

1/2013, helmikuu

 
 • Hiili vihertää – puusta paahdettu biohiili saattaisi korvata jopa puolet nykyisin käytettävästä kivihiilestä
 • Vauhtia tuhkan kierrätykseen
 • Kaivukonealustainen hakkuukone – ensiharvennusten tehopakkaus
 • Todellista kokopuukorjuuta – kanto, runko ja latvus talteen yhdellä kaadolla
 • Murskain antoi kyytiä kannoille, harvennuspuulle ja latvusmassalle – eri lajeista latvusmassan murskaaminen tuottavinta

2012

   

1/2012, joulukuu

 
 • ForestEnergy2020 vauhdittaa metsäenergiatavoitteiden saavuttamista
 • Metsähakkeen laadun tutkimukseen panostetaan
 • Puutuhka lisää puuston kasvua turvemailla
 • Entisiltä turvesoilta voitaisiin saada merkittävä määrä energiapuuta
 • Forest Refine tehostaa biojalostamoiden raaka-aineen hankintaa
 • Eurooppalaiset kiinteiden biopolttoaineiden standardit julkaistu myös suomenkielisenä

Bioenergiaa metsistä -uutiskirjeet (2008-2012)

2/2012, huhtikuu

 
 • Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman (BIO) tulokset kootusti päättöseminaarissa 19.4.2012
 • Hakkuutähteiden korjuu ei ole ongelmatonta: pohjoismaisen seurantatutkimuksen mukaan hakkuutähteiden korjuu alensi puiden kasvua
 • Energiapuu muuttaa turvemaiden hieskoivikoiden kasvatusta – harventaminen ei kannata
 • Puusuma hyötykäyttöön kustannustehokkaasti – metsäbioenergia on haastavaa korjuuta
 • Uusi ForestEnergy 2020 -ohjelma tuo ratkaisuja metsäenergian koko tuotanto-käyttöketjuun – Metla ja VTT yhteistyöhön

1/2012, helmikuu

 
 • Metsäenergian kestävyyttä voidaan parantaa tekemällä oikeita asioita paremmin
 • Korjuumenetelmällä on väliä – tavaralajimenetelmä kuitupuun loppukäyttäjän kannalta tehokkain vaihtoehto
 • Lisää koneita, kuljettajia ja puutavaravarastoja – puubiomassan toimitusketjuihin EU:n alueella mittavat investoinnit vuoteen 2030 mennessä
 • TULOSSA: Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman (BIO) loppuseminaari 19.4.2012 Helsingissä

2011

   

3/2011, syyskuu,
yhteinen PUU-tutkimusohjelman kanssa

 
 • Metlan bioenergia- ja puuntutkimus mukana Jyväskylän Puu- ja Bioenergia -messuilla 7.-9.9.
 • Puut hakkeeksi oksineen vai karsittuna?
 • Metsäenergia Euroopassa vuonna 2030
 • Puualalle potkua ja elinvoimaa
 • Millaisessa kodissa sinä haluat asua?
 • Viljellyn ja luontaisesti syntyneen kuusen erot sahatavarana odotettua pienempiä
 • Viljelypuu - tulevaisuuden puutuotteiden perusta?
 • Nopeakasvuisesta männystä erikoissahauksella priimaa raaka-ainetta puutuoteteollisuudelle
 • ARVO-ohjelmisto leimikon hakkuukertymän, myyntiarvon ja tukkijakauman ennustamiseen
 • Männyn sydänpuu - arvokas luonnonvara
 • Nimitysuutisia

2/2011, toukokuu

 
 • Lapin nuoret metsät – energiapuuparatiisi?
 • Popento – aktiivista energianeuvontaa Pohjois-Pohjanmaalla jo yli kolme vuotta
 • Forest Power – dynaamista pohjoismaista bioenergiatutkimusta
 • Latvusmassan kosteuden kertoi kourataakasta otettu sahanpurunäyte

1/2011, huhtikuu

 

 • Euroopan biomassavarojen arviointi yhtenäisemmäksi yhteistutkimuksen avulla
 • Metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää saha- ja vaneriteollisuuden tuotannon kasvua
 • Metla vetää metsäenergiatutkimuksen COST-verkostoa vauhdikkaasti
 • Lisää suosikkeihisi “The Forest Energy Portal” – se on ovi kansainväliseen metsäenergia-tutkimukseen

2010

   

4/2010, joulukuu

 

 • Energiapuun painomittauksen muuntoluvut uudistuvat vuoden 2011 alusta alkaen
 • Energiapuu muuttaa turvemaiden hieskoivikoi­den kasvatusta – harventaminen ei kannata
 • EU:n alueen metsistä saatavan puubiomassan tuotantoa voidaan lisätä huomattavasti

3/2010, lokakuu

 

 • Professori Antti Asikainen: Puuenergian kasvua haettava muualtakin kuin tukiviidakosta
 • Kertymä kasvoi karsimalla Keski-Suomessa
 • Muhoksella toimivan Pohjois-Pohjanmaan energiatoimiston nimi on nyt Popento
 • Metsäenergian tuotannon kannattavuus on nyt lähes täysin tukien varassa
 • Metsäenergian tuotannon elinkaariarviointi: metsänhoidon avulla voidaan vaikuttaa sekä energiapuun tuotokseen että hiilidioksidipäästöihin

2/2010, toukokuu

 

 • Professori Antti Asikainen: Uusiutuvan energian tukipaketti – lottopotti vai lisävero metsäsektorille?
 • Nestemäiset biojalosteet ja kestävyysasiat nousivat esille Metla-VTT -tutkijatapaamisessa
 • Biomassojen hemiselluloosat – uusi raaka-aine kemikaalien ja materiaalien tuotannossa
 • Uusiutuvan energian tuotannon kestävyys puntarissa

1/2010, huhtikuu

 

 • Energiatehokkuutta ja pysyviä käytäntöjä Pohjois-Pohjanmaalle
 • Metsäenergian ympäristövaikutuksia tutkitaan pohjoismaisena yhteistyönä
 • Kannot ylös ja pinoon>kustannustehokkaasti
 • Tutustu eri laskureihin ja lataa ne käyttöösi

2009

   

4/2009, joulukuu

 

 • FOREST POWER – yhteispohjoismaisella tutkimuk- sella ”poveria” metsäbiomassan hyödyntämiseen
 • Metlassa kuljetetaan haketta ja puuta valtavia määriä päivässä – simulointiohjelmalla
 • Energiapuuta suometsistä – vaikuttaako korjuu ravinteiden riittävyyteen ja puuston kasvuun?

3/2009, syyskuu, yhteinen PUU-tutkimusohjelman kanssa

 

 • Metlan bioenergia- ja puuntutkimus esittäytyy
 • Koivun näkymät puutuotealalla
 • Männyn raakapuu- ja puutuotemarkkinoita kehitetään
 • Energiapuun mittauskäytäntö tuli tarpeeseen
 • Markkinahakkuiden lasku haaste ja mahdollisuus metsäenergian lisäkäytölle
 • Maailman metsien energiakäyttöä voitaisiin lisätä runsaasti
 • Metsäenergian korjuun uusimmat teknologiset ratkaisut

2/2009, toukokuu

 

 • Maailman metsäenergiavarat kartoitettu
 • Metsäenergia -hanke edistää Itä-Suomen yritystoimintaa
 • Bioenergia-ala tarvitsee lisää osaamista ja osaajia
 • Metla mukana Puu- ja bioenergia 2009 -messuilla

1/2009, helmikuu

 

 • Rahkasammalista bioenergiaa – uusi tuotantosuunta turvemaille?
 • Metla ja VTT, kaksi vahvaa yhteistyössä
 • EUwood – todelliset mahdollisuudet metsien kasvun ja käytön muutoksiin EU:n alueella

2008

   

4/2008, lokakuu

 

 • Bioenergiatutkijoiden Suomi-Ruotsi -tapaaminen kannusti kansainväliseen tiedonvaihtoon
 • Luoteis-Venäjästäkö merkittävä metsäbiomassan tuottaja?
 • Metlan bioenergiaryhmä teki ”valtauksen” Pohjois-Espanjassa

3/2008, kesäkuu

 

 • Metla mukana Karjalan messuilla 6.-8.6. bioenergia -teemalla
 • METSÄSTÄ - MEILLE - SINULLE - TULEVAISUUDELLE

2/2008, toukokuu

 

 • Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset – raportti hyvään saumaan
 • Aines- ja energiapuu paalaamalla samaan pakettiin
 • Energiapuuta kasvatushakkuista
 • Puutuhkan paluu juurilleenPuulämmitteinen kylpylä - ekologinen vaihtoehto

1/2008, helmikuu

 

 • Bioenergia - mahdollisuus omissa metsissämme
 • Kannonnostolla vaikutuksia metsätuhoihin ja lahopuulla elävään lajistoon
 • Metsäbiomassa merkittävä bioenergian lähde Euroopassa
  Päivitetty: 05.01.2015 /KBym | Copyright Metla | Palaute