Forests and Human Health Feb-2-2009

cifor

Lorem possumipsum summaris

Metlan metsäenergiatutkimus jalkautuu ennakkoluulottomasti maailmalle – kansainväliset yhteistutkimushankkeet ovat olennainen osa Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman toimintaa. Hiljattain Metlan osaamista päästiin hyödyntämään Sorian maakunnassa, Espanjassa

Metlan etsä­energia­tutkimus jalkautuu ennakko­luulot­to­masti maailmalle – kansain­väliset yhteis­tutkimus­hankkeet ovat olennainen osa Bio­energiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämis­ohjelman toimintaa. Hiljattain Metlan osaamista päästiin hyödyntämään Sorian maakunnassa, Espanjassa.Metlan etsä­energia­tutkimus jalkautuu ennakko­luulot­to­masti maailmalle – kansain­väliset yhteis­tutkimus­hankkeet ovat olennainen osa Bio­energiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämis­ohjelman toimintaa. Hiljattain Metlan osaamista päästiin hyödyntämään Sorian maakunnassa, Espanjassa

Metlan etsä­energia­tutkimus jalkautuu ennakko­luulot­to­masti maailmalle – kansain­väliset yhteis­tutkimus­hankkeet ovat olennainen osa Bio­energiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämis­ohjelman toimintaa. Hiljattain Metlan osaamista päästiin hyödyntämään Sorian maakunnassa, Espanjassa. Metlan etsä­energia­tutkimus jalkautuu ennakko­luulot­to­masti maailmalle – kansain­väliset yhteis­tutkimus­hankkeet ovat olennainen osa Bio­energiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämis­ohjelman toimintaa. Hiljattain Metlan osaamista päästiin hyödyntämään Sorian maakunnassa, Espanjassa

> Back

 
 
© Finnish Forest Research Institute (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, FI-01301 VANTAA, p. 010 2111 www.metla.fi | Join or quit from the delivery list by this form Comments | Editor: Sanna Kettunen, Firstname.lastname @ metla.fi