Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskining » Koordinering

Evaluering och koordinering av forskningsverksamhet

Sajtkarta | Sökning

Forskningsdirektören koordinerar forskningsverksamheten.

Expertgruppen för forskning är tillsatt av Metlas generaldirektör för att utveckla forskningen. Gruppen som består av professorer och andra meriterade forskare har till uppgift att bl.a. värdera nya projektförslag samt att vara med om att styra och utveckla av forskningsverksamheten. Gruppen fungerar också som stöd för generaldirektören, staben och enheterna i forskningsrelaterade ärenden.

Ungefär 30-40 nya projektförslag läggs fram varje år. Den största delen av projektförslagen baserar sig på forskarnas initiativ och ideer. Projektförslagen granskas tillsammans enligt givna riktlinjer. I värderingen betonas i synnerhet behoven av kunskap för i frågavarande forskningstyngdpunkter, projektets vetenskapliga nivå, samt applicerbarhet i praktiken av de förväntade resultaten. I bedömningen av projektförslag deltar utomstående experter och Metlas expertgrupp för forskning. Metlas generaldirektör besluter i sista hand om förverkligandet av projekt. Alla projekt evalueras med jämna mellanrum och alltid vid projektavslut. I evalueringen deltar de främsta inhemska och utländska experterna inom branchen.

Tilläggsuppgifter om Metlas forskningsverksamhet:

  • Leena Paavilainen, forskningsdirektör, ph. +358 29 532 2020,
    e-mail: leena.paavilainen(a)metla.fi
  • Taneli Kolström, forskningsdirektör, ph. +358 29 532 5011,
    e-mail: taneli.kolstrom(a)metla.fi
  • Kirsi Turunen sekreterare, ph.+358 29 532 2055
    e-mail: susanna.melikoglu(a)metla.fi
Updaterat: 08.03.2012 /KBym  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback