Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskining » Forskare

Forskare är experter inom sitt gebit

Sajtkarta | Sökning

Olika branchers experter är mångsidigt representerade bland Metlas personal. Personalens höga yrkeskunskap och månsidiga kunnande är en av Metlas starka sidor.

Metla har över 300 forskare, varav över hälften har disputerat. Ungefär två tredjedelar av personalen har forstutbildning, därtill arbetar inom Metla sakkunniga bl.a. inom ekonomiska, samhälls, biologiska, tekniska och humanistiska vetenskaper.

Professorerna svarar för utvecklandet av forskningen inom sina vetenskaper.

Specialforskare är meriterade inom sitt eget vetenskapsområde. Forskarna deltar mångsidigt i expert- och konsultuppdrag inom sitt eget område förutom att de sköter sin egentliga forskning. Gästande forskare arbetar också regelbundet inom Metla.

Metlas personal

Updaterat: 08.03.2011 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback