Suometsätiede

>

Suometsätieteen professori tutkii metsätalouden toimintaedellytyksiä turvemailla. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti vesi-, hiili- ja ravinnetalouden vaikutukset puuston kasvuun ja suometsien hoitoon. Tämä tutkimus tuottaa perusteet luonnontilaisten, ojitettujen ja metsätalouskäytöstä poistettujen suometsien hoitoon ja kestävään käyttöön ja auttaa kehittämään ja soveltamaan näihin perusteisiin pohjautuvia menetelmiä käytäntöön.

 

  Päivitetty:    13.9.2011/KBym   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle