Puutiede

>

Puutieteen professorin tutkimusalaan kuuluu: puutiede, erityisesti puun raaka-aineominaisuudet ja niiden hyödyntäminen pk-teollisuudessa. Viran ala kattaa puun raaka-ainekysymysten ja mittausmenetelmien hallinnan metsästä jalostuksen ja jatkojalostuksen kautta pk-sektorin verkottuneille markkinoille. Tuotelähtöisen puunhankinnan ja uusien, korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittäminen edellyttää puuraaka-aineen ominaisuuksien vaihtelun tuntemista ja vaihtelun teknistaloudellista hyödyntämistä. Viranhaltijan tehtävänä on tutkimuksen ohella huolehtia omalta osaltaan siitä, että tutkimustulokset otetaan huomioon metsätalouden päätöksenteossa.

 

  Päivitetty:    1.3.2007/SaMu   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle