Metsäteknologia

>

Metsäteknologian professorin tutkimusalaan kuuluvat: ihmisen, työn, koneen ja metsäympäristön välinen vuorovaikutus metsätaloudessa. Tutkimuksen kohteita ovat työn tuottavuus, kustannukset, ergonomia, työturvallisuus, työn jälki, puutavaran laatu ja sen hallinta, puubiomassan talteenotto, ympäristövaikutukset ja yrittäjyys sekä kone- ja laitevalmistuksen tukeminen ja järjestelmäosaaminen.

 

  Päivitetty:    1.3.2007/SaMu   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle