Metsäsuunnittelu

>

Metsäsuunnittelun professorin tutkimusala käsittää metsien valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tuotantomahdollisuuksien kehitysvaihtoehtojen muotoilussa ja optimointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavat suunnittelumallit, vaihtoehtolaskelmat ja analyysit sekä uusien tietotarpeiden vaatiman menetelmäkehityksen. Tutkimustehtävät edellyttävät metsiin liittyvien valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten suunnittelutavoitteiden seuraamista, ja ne käsittävät suunnittelutiedon tuottamiseen tarvittavien inventointien, mallinnuksen, päätöksentekojärjestelmien ja käytännön laskentajärjestelmien kehittämisen.

 

  Päivitetty:    13.9.2011/KBym   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle