Metsänhoito

>

Metsänhoidon professorin tutkimusalaan kuuluvat: metsän uudistamisen ja metsänhoidon perusteet ja menetelmät sekä metsien ekologia ja metsäpuiden fysiologia. Tutkimuskohteita ovat metsien uudistaminen luontaisesti ja viljellen, metsäpuiden siemensadot, taimien kasvatusmenetelmät sekä taimikonhoito ja metsikön varhaiskehitys. Käytännön sovellusalueena on metsien eri käyttömuodot ja ympäristövaikutukset huomioon ottava metsänhoito.

 

  Päivitetty:    1.3.2007/SaMu   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle