Metsägenetiikka

>

Metsägenetiikan professorin tutkimusalaan kuuluvat: puuston ja puulajien geneettinen rakenne sekä metsien käytön ja geneettisen rakenteen vuorovaikutukset, metsäpuiden geneettinen monimuotoisuus ja sitä ylläpitävät mekanismit, puiden geneettinen sopeutuminen ympäristötekijöihin ja niiden muutoksiin, vuorovaikutukset muiden eliöiden kanssa, sopeutumis- ja tuotosominaisuuksien geneettinen säätely sekä molekyyligenetiikan sovellutukset.

 

  Päivitetty:    1.3.2007/SaMu   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle