Tilastolliset menetelmät

>

Tilastollisten menetelmien professorin, sovellusala metsätieteet, vastuualueeseen kuuluvat: tutkia ja kehittää metsäntutkimuksessa tarvittavia spatiaalisten, temporaalisten ja spatiotemporaalisten aineistojen tuottamisen, tilastomatemaattisen analyysin ja tilastollisen mallintamisen menetelmiä ja erityisesti menetelmien soveltamista, mukaan lukien kokeiden suunnittelun menetelmät, vastata Metlan tutkijoiden menetelmäkoulutuksesta ja – ohjauksesta, sekä tutkia ja kehittää Metlan laajojen tietovarantojen tehokasta hyväksikäyttöä tilastomatematiikan ja data-analyysin keinoin.

 

  Päivitetty:    13.9.2011/KBym   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle