Maantutkimus

>

Maantutkimuksen professorin tutkimusalaan kuuluvat: kangasmaan ominaisuudet ja niitä säätelevät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset prosessit sekä maaperä osana metsäekosysteemiä. Lisäksi tutkimusalaan kuuluvat metsämaiden luokitus maaperätunnusten avulla, maan viljavuus ja sen ylläpitäminen.

 

  Päivitetty:    1.3.2007/SaMu   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle