Kansantaloudellinen
metsäekonomia

>

Kansantaloudellisen metsäekonomian professorin tutkimusalaan kuuluu metsä- ja puutalouden kansantalous- ja sosiaalitieteellinen tutkimus. Keskeisiä kysymyksiä ovat puumarkkinoiden toiminta, metsätalouden investoinnit ja puunmyynti­käyttäytyminen sekä metsäpolitiikan keinot ja niiden vaikuttavuus. Tutkimusala kattaa puuntuotannon näkökulman ohella myös metsän muut käyttömuodot.

 

  Päivitetty:    1.3.2007/SaMu   Metla : Tutkimus : Tieteenalat   Palaute Metlan etusivulle