Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Turvemaiden metsätalouden ja muun maankäytön tutkimus Lukessa

Sivukartta | Haku

Tutkijat

Sivulle on koottu tutkijat, joiden toiminta tällä hetkellä kohdistuu pääosin turvemaihin. Heidän asiantuntemusalansa on tässä kuvattu turvemaiden tutkimuksen näkökulmasta. Tarkempia tietoja löytyy itse kunkin henkilökohtaiselta sivulta.

Soiden metsätalouskäyttöön liittyvää tutkimusta (mukaan lukien kasvihuonekaasut) koordinoi professori Raija Laiho, monimuotoisuus- ja monikäyttötutkimusta professori Anne Tolvanen ja vesistökuormituksen seurantaa professori Leena Finér.

Jukka Alm kasvihuonekaasutaseet ja –päästöt sekä niihin vaikuttavat prosessit
Lasse Aro turpeen korjuusta vapautuneiden suonpohjien jälkikäyttö
Hannu Fritze turvemaiden mikrobiologia
Markus Hartman näringsförhållanden i torvmarkskogar
Juha-Pekka Hotanen kasvillisuus ja kasvupaikkaluokitus, monimuotoisuus
Jyrki Hytönen puubiomassojen tuotanto, metsitys (suopellot, suonpohjat)
Hannu Hökkä turvemaiden metsätalous, hydrologia
Soili Kojola suometsien käsittelyketjut, eri käsittelyvaihtoehtojen tuotoksen ja talouden simulointitutkimus
Mikko Moilanen ravinnetalous, ravinnepuutosten korjaamisen menetelmät
Mika Nieminen vesistökuormitus ja sen vähentämisen menetelmät, turvemaiden ravinnetalous
Pentti Niemistö turvemaiden koivikoiden kasvatus ja puunkorjuu
Hannu Nousiainen kasvillisuus ja kasvupaikkaluokitus, monimuotoisuus
Timo Penttilä kasvihuonekaasuvuot ja niihin vaikuttavat tekijät, turvemaiden metsätalous
Markku Saarinen uudistaminen, turvemaiden metsätalous
Niko Silvan turvemaiden vaihtoehtoiset käyttömuodot, kasvihuonekaasuvuot ja niihin vaikuttavat tekijät
Jori Uusitalo turvemaiden puunkorjuu
Martti Vuollekoski vesiensuojelu

Tohtorikoulutettavat

Annu Kaila hakkuiden ja ennallistamisen vaikutukset fosforin huuhtoutumiseen
Harri Lindeman pehmeiden maiden hakkuiden tehostaminen

Tutkijatohtorit/Postdoc-tutkijat

Päivi Mäkiranta hiilen kierron ja kasvihuonekaasupäästöjen vasteet muuttuviin ilmasto-oloihin
Miia Parviainen suolajiston elinympäristömallit, Life-hankkeen koordinointi
Meeri Pearson uusiutuvan rahkasammalbiomassan hyödyntäminen kasvualustoissa
Krista Peltoniemi mikrobiyhteisöjen rakenteen ja toiminnan vasteet muuttuviin ilmasto-oloihin

  Päivitetty: 07.09.2015/AJok | Copyright Luke | Palaute