Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla »Tutkimus » Suotutkimus » Tutkimushankkeet

Turvemaiden metsätalouden ja muun maankäytön tutkimus Lukessa

Sivukartta | Haku

Hankkeet

Osa hankkeista, joissa työskentelemme, kohdistuu pelkästään turvemaihin ja niiden erityispiirteisiin. Teemme kuitenkin yhteistyötä laajemmissa hankekokonaisuuksissa aina kun se on mahdollista ja järkevää. Luettelossa voi siksi olla mukana myös hankkeita, joissa tehtävä työ kohdistuu suurelta osin kangasmetsiin. ’Olemme tiiviisti mukana mm. tutkimus- ja kehittämisohjelmissa Metsät ja vesi , Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut ja Metsät moneen käyttöön.

 

Hanke

vastuuhenkilö

kesto

Ekosysteemien rakenne ja toiminta

Metsien vesitalous ja puiden ympäristövasteet

Tapani Repo

2013-2017

Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen turvemaassa: menetelmien kehittäminen ja soveltaminen

Raija Laiho

2013-2016

Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI-ohjelmiston kehittäminen

Jari Hynynen

2012-2016

Kasvihuonekaasudynamiikka ja maaperän ja kasvillisuuden hiilitase ICOS-verkoston yhteistutkimuskohteilla

Timo Penttilä

2013-2020

Kasvihuonekaasupäästöjen mikrobiologia

Hannu Fritze

2011-2014

Vesistökuormitus ja sen vähentämisen keinot

Suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun

Liisa Ukonmaanaho

2013

Suometsien kunnostusojitustarpeen vaihtelu ja vaikutukset vesistökuormitukseen ja sekä puuntuotantoon metsälö- ja aluetasolla

Hannu Hökkä

2013-2017

Turvetuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen uuden märkäkorjuumenetelmän avulla

Niko Silvan

2005-2014

Metsänhoito- ja puunkorjuumenetelmät

Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto

Pekka Helenius

2012-2016

Metsän luontainen uudistaminen - pusikoita vai puun tuottamista

Mikko Hyppönen

2012-2016

Pehmeiden maiden hakkuiden tehostaminen

Jori Uusitalo

2013-2016

Vaihtoehtoiset maankäyttömuodot ja uudet tuotteet

Bioenergian tuotanto turvetuotannosta ja metsätalouskäytöstä vapautuvilla, ojitetuilla soilla - suosammalten kasvatus ja hieskoivun-suosammalten synkronoitu yhteisviljely kenttäoloissa

Ilari Lumme

2012-2016

EU LIFEPeatLandUse (Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö)

Anne Tolvanen

2013-2018

Puubiomassojen intensiivituotanto

Jyrki Hytönen

2012-2014

Rahkasammalen tuotanto ja käyttö kasvihuonekasvien kasvualustana

Niko Silvan

2012-2014

Lisäarvoa heikkotuottoisille turvemaille - uudet metsäbiomassatuotteet

Niko Silvan

2014-2017

Soiden monimuotoisuutta ja monikäyttöä edistävä ennallistaminen ja kunnostus

Anne Tolvanen

2010-2014

Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin

Raija Laiho

2014-2018

Rahkasammalen tuotanto ja käyttö kasvihuonekasvien kasvualustana

Niko Silvan

2012-2015

Suomalaisen vesivoiman konsultointi tekoaltaiden kasvihuonekaasupäästöjen IEA-yhteistyössä

Jukka Alm

2009-2014

IEA:n Vesivoimasektion konsultointi tekoaltaiden kasvihuonepäästöihin liittyvän mittaus- ja mallinnusohjeiston editorina

Jukka Alm

2014-2014

 

  Päivitetty: 7.09.2015/AJok | Copyright Luke | Palaute