Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla »Tutkimus » Suotutkimus

Turvemaiden metsätalouden ja muun maankäytön tutkimus Lukessa

Sivukartta | Haku

 


Luken asiantuntemus turvemaiden toimija- ja tutkijaverkoston tukena

Turvemaametsät kattavat noin neljänneksen sekä metsämaamme pinta-alasta että metsiemme puuvaroista. Turvemaiden vesi-, ravinne- ja lämpöolot sekä maaperän biologiset, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet poikkeavat oleellisesti kivennäismaametsien vastaavista ominaisuuksista.

Lukessa turvemaametsien tutkimusta tekevät asiantuntijat, joilla on osaamista sekä turvemaiden ekosysteemien toiminnasta että maankäytön ongelmien ratkaisujen edellyttämiltä tieteenaloilta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa maankäyttöä ohjaavien viranomaisten, metsätalouden toimijoiden ja puuntuottajien käyttöön tietoa, jonka perusteella metsänkasvatuksen, puun korjuun, metsänuudistamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan ohjeistoja voidaan kehittää vastaamaan käytännön tarpeita.

AJANKOHTAISTA

VETÄJÄT

Professori Raija Laiho
(metsätalous, maaperä, kasvihuonekaasut) Luke Parkano
Puh. 029 532 2078
raija.laiho(a)luke.fi

Professori Anne Tolvanen
(monimuotoisuus, ennallistaminen)
Luke Oulu
Puh. 029 532 3782
anne.tolvanen(a)luke.fi

Professori Leena Finér
(vesistökuormitus)
Luke Joensuu
Puh. 029 532 3067
leena.finer(a)luke.fi

 


 Päivitetty: 10.09.2015 /AJok | Copyright Luke | Palaute