Yksityismetsätalouden professorin viran täyttöprosessi 2003-2005

>
Avoin virka Yksityismetsätalouden määräaikainen professorin virka (A28-A30)
(yhteinen Metlan ja Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa) HY n:o 180/4/2003
  Yksityismetsätalouden professorin viran alan täsmennyksenä on Helsingin yliopiston kanslerin 24.9.2003 hyväksymän virantäyttöselosteen mukaan ”yksityismetsätalouteen sovellettu yhteiskunta- ja taloustiede”.
Viran aukipano  
Hakuilmoitus Helsingin Sanomat 10.10.2003 (lue HY:n )
Hakuaika 30.10.2003 ennen klo 15.45
Hakijat
 • MMM Kari Hyytiäinen
 • MMT Heimo Karppinen
 • dos., KTT Markku Penttinen
 • dos., FT Pekka Ripatti
Virantäyttöä valmisteleva työryhmä
( 6.11.2003 § 7)
 • professori Lauri Valsta (pj)
 • professori Annika Kangas
 • professori Markku Ollikainen
 • professori Pekka Ollonqvist (Metlan nimeämä edustaja)
Asiantuntijat valittu
(12.2.2004 $ 4)
(18.3.2004 § 3)
 • Professori Erkki Koskela
  Kansantaloustieteen laitos, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Professori Olli Saastamoinen
  Metsätieteellinen tiedekunta, Joensuun yliopisto
 • Professori Walter Sekot
  Institut für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft, Universität für Bodenkultur, Wien, Austria
 • Professori Daowei Zhang
  Forest Economics and Policy, School of Forestry and Wildlife Sciences, Auburn University, Auburn, Alabama, USA

Opetusnäytteen aiheeksi hyväksytty: ”Yksityismetsänomistajien metsänhoito- ja hakkuupäätöksiin vaikuttavat tekijät”.

Asiantuntijalausunnot pyydetty yliopistoon 2.6.2004 mennessä.
Asiantuntijalausuntojen avaaminen ja opetusnäytteet
(11.11.2004 §5)

Lausunnoista viimeisin on vastaanotettu 9.11.2004. Varattiin tilaisuus opetusnäytteen antamiseen kaikille virkaa hakeneille (Hyytiäinen, Karppinen, Penttinen, Ripatti). Päätettiin kutsua kaikki virkaa hakeneet haastateltaviksi ko. virkaa täytettäessä.

Opetusnäytteen arvioi opetustaitotoimikunta ottaen huomioon opetusnäytteen antamisen jälkeen ko. tilaisuudessa tiedekuntaneuvoston käymän keskustelun. Opetustaitotoimikunta antaa hakijan opetustaidosta kirjallisen lausunnon tiedekunnalle.

Opetusnäytteen antamisesta on säädetty virantäyttölaissa (VtL 856/91, 648/97, 7 §) ja virantäyttöasetuksessa (VtA 1581/91, 462/98, 9 §).

Opetusnäytteen antaminen
(9.12.2004 §4)
Kaikki virkaa hakeneet ilmoittivat käyttävänsä tiedekuntaneuvoston heille 11.11.2004 varaaman tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen.
9.12. opetusnäyte: MMM (MMT -tutkinto 30.3.2004) Kari Hyytiäinen
Opetusnäytteen antaminen
((20.1.2005 §3)

20.1. opetusnäytteet: MMT Heimo Karppinen, dosentti Markku Penttinen ja dosentti Pekka Ripatti

Hakija Penttinen oli ilmoittanut, ettei tule antamaan opetusnäytettä eikä hän myöskään tule haastateltavaksi.

Metlan johtokunnan lausunto
28.1.2005 (3)

Lausunto yhteisen yksityismetsätalouden professorin viran täyttämisestä.

Lausunnossa esitetään, että virkaan tulisi nimittää asiantuntijoiden ja Metlan käsityksen mukaan ansioitunein hakija maatalous- ja metsätieteiden tohtori Heimo Karppinen. (liite 8).

Ehdokasasettelu
(7.4.2005 §4)
Tiedekuntaneuvosto asetti yksityismetsätalouden viiden vuoden määräajaksi täytettävään professorin virkaan (A28) ehdolle 1. sijalle MMT Heimo Karppisen, 2. sijalle dosentti, KTT Markku Penttisen ja 3. sijalle dosentti, FT Pekka Ripatin
Kanslerin päätös
(523/112/2005)
20.5.2005
(9.6.2005 §1)

Helsingin yliopiston yksityismetsätalouden professorin määräajaksi täytettävään virkaan (A28, vakanssi 10642) on nimitetty MMT Heimo Karppinen ajaksi 1.7.2005 – 30.6.2010.

 

Alkuun | Avoimet työpaikat Metlassa | Metlan professorit

 

  Päivitetty:   24.10.2005/TSte,JSaa  Metla : Tutkimus : Professorit : Täyttöprosessit   Palaute Metlan etusivulle