Metsäekologian professorin valinta 2007

>
Avoin virka Metsäekologian professori, erityisalana pohjoisten metsien monikäyttöä tukeva metsäekologia
Viran aukipano 24.4.2007
Hakuilmoitus

Sisäinen haku 18.6.2007
HS 1.7.2007

Hakuaika 13.7.2007 klo 16.00
Hakijat

MMT Mikko Hyppönen
FT, MMM Eero Kubin
FT Anna Mari Markkola
FT Pasi Rautio
FT Pirkko Siikamäki
FT Marja-Liisa Sutinen
FT Anne Tolvanen

Virantäyttötyöryhmä

valittu 28.09.2007, jäsenet:
professori Leena Finèr, Metla
professori Jari Oksanen, Oulun yliopisto
tutkimusjohtaja Pasi Puttonen, Metla
Professori Liisa Tyrväinen, Metla

Asiantuntijat

Prof.i Seppo Kellomaki
Metsatieteellinen tiedekunta
Joensuun yliopisto

Prof. Ellen Macdonald
Department of Renewable Resources
University of Alberta

Prof. Marie-Charlotte Nilsson
Swedish University of Agricultural Sciences
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest Ecology and Management

Asiantuntijalausunnot pyydetty Metlaan 18.8.2008 mennessä
Asiantuntijalausunnot saapuneet Metlaan Lausunnot saapuneet määräaikaan mennessä.
Virkaan on nimitetty

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta nimitti 19.12.2008 dosentti, FT Anne Tolvasen metsäekologian professorin virkaan 1.2.2009–31.1.2014 väliseksi ajaksi.

Tiedote 22.12.2008

Alkuun | Avoimet työpaikat Metlassa | Metlan professorit

 

  Päivitetty:   31.12.2008/KBym  Metla : Tutkimus : Professorit : Täyttöprosessit   Palaute Metlan etusivulle