Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla »Tutkimus » Metsäsuunnittelu

Metsäsuunnittelu Metlassa

Sivukartta | Haku
 

AJANKOHTAISTA

 

UUTTA: Metsäsuunnittelun uutiskirje 11.12.2014

Metlan Metsäsuunnittelupäivän      27.11.2012 esitykset

Uutisarkisto

VETÄJÄ

Professori Tuula Packalen
Metla Joensuu
PL 68, 80101 JOENSUU
Puh. 029 532 5351
tuula.packalen(a)metla.fi

 

Metlan asiantuntemus metsäsuunnittelun toimija- ja tutkijaverkoston tukena

Metsäalan haasteena on hankkia metsistä riittävästi puuta metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja energiakäyttöön sekä samalla säilyttää metsät riittävän monipuolisina muihin tarkoituksiin. Metsien monipuolinen ja tehokas hyödyntäminen edellyttää monikäyttöä ja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamista.

Metsäsuunnittelu antaa vastauksia metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen haasteisiin. Suunnittelu on metsien kestävää käyttöä ja hoitoa koskevan päätöksenteon tukemista, jossa yhdistetään päätösvaihtoehtoja ja niiden seurauksia kuvaava tieto päätöksentekijän ja muiden osapuolien tavoitteisiin.

Suunnittelututkimus Metlassa

Metlan metsäsuunnittelututkimus kehittää alueellisia metsäsuunnittelu- ja edistämiskäytäntöjä sekä niissä tarvittavia tietotuotteita ja -palveluja. Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi metsäohjelmien laadintaprosessit sekä niissä tarvittavat vaihtoehtolaskelmat ja vaikutusanalyysit. Lisäksi kehitetään perhemetsänomistajien päätöstukea metsien käytön ja puukaupan suunnittelussa.

Tutkijat tekevät usein yhteistyötä eri tahojen, kuten isojen metsänomistajien sekä metsäkeskusten, metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsäsuunnittelua tekevien tahojen, kanssa. Metsäsuunnittelututkimusta on viime vuosina viety Metlassa eteenpäin laajojen tutkimusohjelmien avulla. Vuonna 2010 päättynyt Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma tehosti metsätalouden toimijoiden, metsätiedon tuottajien, tieto- ja viestintäteknologian sovellusten kehittäjien sekä tutkijoiden vuorovaikutusta.

Metlan metsäsuunnittelututkimuksella on useita ”vanhoja”, pitkälle kehitettyjä tuotteita, mutta aikaansa seuraava tieteenala on tehnyt myös uusia valtauksia.

Vaihtoehtolaskelmilla on uskollinen käyttäjäkunta

MELA-suunnitteluohjel­mis­toon ja Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoihin perustuvat laskelmat ovat strategisen suunnittelun apuvälineitä.

Metsänomistajatutkimuksella ”kestotilaus”

Suomen metsistä noin 14 miljoonaa hehtaaria metsätalousmaata on 700 000 yksityismetsänomistajan hallinnassa. Metsänomistaja-tutkimus esimerkiksi metsäsuunnittelun näkökulmasta on jo pitkään ollut yksi Metlan tutkimusteemoista.

Tutustu Metlan monipuoliseen metsäsuunnittelututkimukseen ja uusiin aluevaltauksiin tutkimushankkeiden kautta.

  Päivitetty:30.12.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute