Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskining

Högklassig forskning utgör grunden för Metlas verksamhet

Sajtkarta | Sökning

Enligt lagen om Skogsforskningsinstitutet är Metlas uppgift att genom forskning befrämja skogarnas uthålliga nyttjande i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende. Enligt sin verksamhetside bygger Metla skogsbrukets framtid genom forskning. För att förverkliga sin verksamhetside och utföra sina uppgifter sammanställer Metla vetenskaplig kunskap om skogsmiljö, skogens olika nyttjandeformer och om skogs- och trähushållning.

Forskningsverksamheten är organiserad till forskningsprogram och forskningsprojekt.

Broschyrer om Metlas forskningsprogrammen

       
 

MIL - Funktionen hos skogsekosystem och skogens användning i ett föränderligt klimat (pdf)

 

PUU - Värdekedjorna för träprodukter
och lösningarna för
virkesanskaffning i omvandling
(pdf)

 

HYV - Välbefinnande via skogen (pdf)

 

Mera broschyrer

Finansiering av forskningen

Forskningsverksamheten finansieras främst med statens bugetmedel. Den direkta budgetfinansieringen är cirka 32 miljoner euro per år. Från övriga finansieringskällor kommer ungefär 5 miljoner euro per år. Övriga finansieringskällor: Finlands Akademi, Tekes, ministeriernas medel för samforskning, EU, stiftelser och fonder osv.

Updaterat: 24.01.2012 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback