Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus

Korkeatasoinen tutkimus – Metlan toiminnan perusta

Sivukartta | Haku

Metlan tehtävänä on laitoksesta annetun lain mukaisesti edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsä-ympäristöstä, metsien eri käyttömuodoista ja metsä- ja puutaloudesta.

Tutkimusohjelmat

Tutkimusohjelmat 

Tutkimusohjelmat ovat ajankohtaisia, monitieteisiä, laajoihin asiakokonaisuuksiin keskittyviä määräaikaisia kokonaisuuksia. Tutkimusohjelmiin kuuluu yleensä 10-20 tutkimushanketta.


Viranomaistehtävät

Viranomaistehtävät 

Maa- ja metsätalousministeriön alaisena valtion sektori­tutkimuslaitoksena Metla vastaa myös useista metsä­sektorin keskeisistä tietopalvelu- ja tieto­huolto­tehtävistä.


Palvelut

Palvelut 

Metla palvelee metsätiedon tarvitsijoita välittämällä tutkimustietoa tiedon käyttäjille ja metsistä kiinnostu­neille monin tavoin.


Koetoiminta

Koetoiminta 

Tutkimusmetsät mahdollistavat pitkäaikaisten kokeiden perustamisen ja hoidon sekä metsien tutkimusta palvelevan, tavallisista metsänhoitomenetelmistä poikkeavan metsien käsittelyn.

Metlan tutkimustoiminta on organisoitu ongelmakeskeisiin tutkimusohjelmiin ja tutkimushankkeisiin.

Varsinaisten tutkimusohjelmien lisäksi erilliset tutkimushankkeet on koottu Metlan painoaloittaisiksi tutkimus­hankeryhmiksi. Myös Metlan vastuulla olevat viranomais­tehtävät on järjestetty tutkimushankeryhmiksi.

Metla tekee myös tilaustutkimuksia asiakkaiden tarpeisiin.

 

Turvemaat  

Turvemaiden metsätalouden ja muun maankäytön tutkimus Metlassa

Metsäsuunnittelu Metlassa  

Metsäsuunnittelu
Metlassa

METSO - Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma  

METSO - Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma
2008-2016 

 

 Päivitetty: 12.01.2015 /JVoi | Copyright Metla | Palaute