METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 50/2014, 4.12.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014

Toimittaja: Annu Kaila

Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Metsäteollisuustuotteita vietiin syyskuussa 0,96 miljardin euron arvosta. Viennin kumulatiivinen reaaliarvo oli tammi–syyskuussa kaksi prosenttia edellisvuotta suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puuta tuotiin Suomeen syyskuussa 0,86 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä, mikä vastasi kuluvan vuoden keskitasoa. Kumulatiivinen tuontimäärä oli tammi–syyskuun välisenä aikana 7,76 miljoonaa kuutiometriä. Määrä väheni edellisvuodesta 12 prosenttia ja jäi kolmanneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Puun tuonnista koivukuitupuu (0,44 milj. m3) kattoi syyskuussa 52 prosenttia. Koivukuitupuuta tuotiin tammi–syyskuussa yhteensä 3,69 miljoonaa kuutiometriä eli lähes yhtä paljon kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Koivukuitupuun tuonti oli viime vuonna suurinta sitten puuntuonnin romahduksen vuonna 2009.

Hakkeen tuonti (0,20 milj. m3) kattoi syyskuun puuntuonnista 23 prosenttia. Määrä oli lähellä kuluvan vuoden keskimääräistä tuontia. Yhteensä haketta tuotiin tammi–syyskuun välisenä aikana 1,89 miljoonaa kuutiometriä. Kumulatiivinen tuontimäärä saavutti vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoisen tason, mutta huhtikuusta lähtien tuonti on jäänyt keskiarvoa pienemmäksi. Syyskuussa hakkeen kumulatiivinen tuontimäärä jäi 20 prosenttia viime vuotta ja 18 prosenttia kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden tuotteita vietiin ulkomaille syyskuussa 0,96 miljardin euron arvosta. Vienti vilkastui kesän kuukausista selvästi ja oli reaalisesti 4 prosenttia korkeammalla kuin edellisvuoden syyskuussa (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Yhteensä tammi–syyskuun välisenä aikana metsäteollisuuden tuotteita vietiin 8,40 miljardin euron arvosta, mikä ylitti viimevuotisen tilanteen reaalisesti kahdella prosentilla. Vienti jäi kuitenkin 11 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Paperin osuus tammi–syyskuun metsäteollisuuden viennistä oli 40 prosenttia, kartongin 19 ja massan sekä sahatavaran 14 prosenttia. Viennin arvosta 5 prosenttia tuli vanerista ja 4 prosenttia paperin ja kartongin jalosteista.

Edelliseen vuoteen verrattuna sahatavaran ja vanerin kumulatiiviset vientiarvot kasvoivat reaalisesti 14 ja 19 prosenttia. Myös massan vienti kasvoi 6 ja kartongin vienti 3 prosenttia. Sen sijaan paperin sekä paperin ja kartongin jalosteiden kumulatiiviset reaaliarvot supistuivat 4 prosenttia.

Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin syyskuussa 543 ja päällystetystä 625 euroa tonnilta. Hinnat vastasivat kahden edellisen kuukauden tilannetta. Päällystämättömän hienopaperin hinta oli edelleen viimevuotista alemmalla tasolla, ja siitä maksettiin 639 euroa tonnilta. Päällystetyn hienopaperin hinta on puolestaan noussut alkuvuoden hinnoista kahden viime kuukauden aikana, ja siitä maksettiin syyskuussa 698 euroa tonnilta. Mäntysahatavarasta maksettiin 205 ja kuusisahatavarasta 201 euroa kuutiometriltä. Havusahatavaran hinnat olivat reaalisesti 7 ja 5 prosenttia korkeampia kuin edellisenä vuotena keskimäärin.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte