METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 46/2014, 5.11.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014

Toimittaja: Annu Kaila

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuuden viennin arvo jäi elokuussa kuluvan vuoden matalimmaksi. Tammi–elokuussa kumulatiivinen vientiarvo ylsi kuitenkin 2 prosenttia edellisvuotta korkeammalle tasolle.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puuta tuotiin ulkomailta Suomeen elokuussa 0,84 miljoonaa kuorellista kuutiometriä. Määrä vastasi melkein kuluvan vuoden keskitasoa. Viime vuoteen verrattuna kumulatiivinen puun tuonti vähentyi 12 prosenttia. Yhteensä puuta tuotiin tammi–elokuun välisenä aikana 6,90 miljoonaa kuutiometriä.

Tuonnista valtaosa oli koivukuitupuuta ja haketta. Koivukuitupuuta tuotiin elokuussa 0,45 miljoonaa kuutiometriä. Vaikka koivukuitupuun tuonti on ollut selvässä kasvussa vuoden alusta lähtien, kumulatiivinen tuontimäärä (3,3 milj. m3) jäi edelleen 5 prosenttia edellisvuotta vähäisemmäksi. Viimeisen vuosien aikana on ollut tyypillistä, että koivukuitupuun tuontimäärät ovat kasvaneet alkuvuonna, mutta loppuvuodesta määrät vähenevät. Haketta tuotiin maahan tammi–elokuun välisenä aikana 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 19 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuotena.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden tuotteita vietiin elokuussa ulkomaille 0,86 miljardin euron arvosta. Viennin arvo oli kuluvan vuoden toistaiseksi pienin. Vaikka metsäteollisuuden kuukausittainen vienti on toukokuusta lähtien jäänyt edellisvuotta pienemmäksi, viennin kumulatiivinen reaaliarvo (7,43 mrd. €) ylsi kuitenkin edelleen 2 prosenttia edellisvuotta korkeammalle tasolle.

Massa- ja paperiteollisuuden osuus elokuun viennistä oli 0,71 miljardia euroa. Paperin kumulatiivinen vientimäärä supistui 3 prosenttia viime vuodesta, kartongin kasvoi 2 prosenttia ja massan vienti pysyi viime vuoden tasolla.

Puutuoteteollisuuden tuotteita myytiin ulkomaille elokuussa 0,15 miljardin euron arvosta. Viime vuoteen verrattuna puutuoteteollisuuden tärkeimmän vientiartikkelin, sahatavaran, kumulatiivinen vientimäärä kasvoi 7 prosenttia. Myös vanerin kumulatiivinen vientimäärä kasvoi edellisestä vuodesta selvästi, lähes 15 prosenttia.

Päällystämättömän hienopaperin hinta on ollut kuluvana vuonna kahta viime vuotta alemmalla tasolla. Päällystämättömästä hienopaperista maksettiin elokuussa 638 ja päällystetystä 691 euroa tonnilta. Aikakauslehtipaperien hinnat ovat viime vuodesta lähtien pysyneet melko tasaisina, mutta heinä–elokuussa hinnat nousivat hienoisesti verrattuna edellisiin kuukausiin. Päällystetystä aikakauslehtipaperista maksettiin elokuussa 627 ja päällystämättömästä 542 euroa tonnilta.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte