METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 38/2014, 8.9.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Toimittaja: Annu Kaila

Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Suomeen tuotiin tammi–kesäkuussa 5,12 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuonti supistui 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli tammi–kesäkuussa kolme prosenttia edellisvuotta suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin kesäkuussa kuorellista puuta 0,89 miljoonaa kuutiometriä, eli 38 miljoonan euron arvosta. Tammi– kesäkuun välisenä aikana puuta tuotiin yhteensä 5,12 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Valtaosa ulkomailta ostetusta puusta oli koivukuitupuuta (2,3 milj. m3) ja haketta (1,3 milj. m3). Viime vuoteen verrattuna koivukuitupuun tuontimäärä väheni 3 prosenttia ja hakkeen määrä viidenneksen. Eniten ulkomaista puuta ostettiin Venäjältä, jonka osuus maahan tuodusta puusta 79 prosenttia. Viron osuus oli 12, Latvian 8 ja Ruotsin 1 prosenttia.

Suomesta vietiin puuta kesäkuussa 0,12 miljoonaa kuutiometriä. Arvolla mitattuna määrä vastasi 9 miljoonaa euroa. Yhteensä tammi–kesäkuun välisenä aikana raaka- ja jätepuuta vietiin 0,65 miljoonaa kuutiometriä. Edellisestä vuodesta vienti (0,62 m3) kasvoi 4 prosenttia. Viennistä yli 40 prosenttia oli mäntyä, kuusen osuuden ollessa 11 prosenttia ja jätepuun 16 prosenttia. Sekä hakkeen että polttopuun osuus viennistä oli noin 12 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita kesäkuussa 0,89 miljardin euron arvosta, mikä vastasi viidennestä Suomen kokonaistavaraviennistä. Yhteensä vuoden ensimmäisellä puoliskolla metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli 5,67 miljardia euroa (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Vienti kasvoi reaalisesti 3 prosenttia viime vuodesta, mutta jäi 10 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Vaikka kartongin (+4 %), vanerin (+16 %) ja sahatavaran (+8 %) vientimäärät kasvoivat, massan (–1 %) ja paperin (–1 %) vientimäärät pysyivät lähes viime vuoden tasolla.

Puutuoteteollisuuden tärkeimmät kauppakumppanit olivat kesäkuussa Japani, Saksa ja Britannia. Viennin arvolla mitattuna eniten vietiin mäntysahatavaraa, josta maksettiin 214 euroa kuutiometriltä, sekä kuusisahatavaraa, jonka hinta oli 206 euroa kuutiometriltä. Tähän tiedotteeseen on lisätty puutuoteteollisuuden sekä massa- ja paperiteollisuuden viennin reaalista hintakehitystä kuvaavat indeksisarjat (kuva 8). Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100), ja painoina on käytetty viennin arvo-osuuksia vuodelta 2002. Indeksitarkastelun perusteella massa- ja paperiteollisuuden hinnat ovat pysyneet alkuvuoden vakaina. Viime vuoden saman hetken tilanteeseen verrattuna puutuoteteollisuuden hinnat ovat kuitenkin aavistuksen nousseet.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen kesäkuussa 0,11 miljardin arvosta. Eniten tuotiin massaa, jota ostettiin ulkomailta 18 miljoonalla eurolla. Yhteensä tammi–kesäkuun välisenä aikana metsäteollisuustuotteita tuotiin 0,67 miljardin arvosta. Kumulatiivinen tuonti oli reaalisesti 2 prosenttia viimevuotista ja 13 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräistä tuontia pienempää. Lisätietoja:

Kuvat 1-6.

Kuvat 7 ja 8.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte