METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 34/2014, 7.8.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Toimittaja: Annu Kaila

Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Puun tuonti on vilkastunut alkuvuodesta. Suomeen tuotiin toukokuussa 1,02 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli selvästi enemmän kuin edellisinä kuukausina. Metsäteollisuustuotteiden viennin kuukausittainen reaaliarvo on puolestaan pysynyt vakaana. Edellisvuoteen verrattuna viennin kumulatiivinen reaaliarvo kasvoi 4 prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin toukokuussa kuorellista puuta 1,02 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tuonti vilkastui selvästi alkuvuodesta, vaikka kokonaismäärät ovat pysytelleet viime vuotta alhaisemmalla tasolla. Toukokuun puun tuonnista 77 prosenttia oli peräisin Venäjältä, Viron osuus oli 14 prosenttia ja Latvian 8 prosenttia.

Yhteensä maahan tuotiin tammi–toukokuussa 4,24 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta valtaosa oli koivukuitupuuta (1,82 milj. m3) ja haketta (1,13 milj. m3). Viime vuoteen verrattuna maahan tuodun koivukuitupuun määrä väheni 4 prosenttia ja hakkeen määrä viidenneksen.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana. Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta toukokuussa 0,96 miljardin euron arvosta, mikä vastasi 19 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä. Yhteensä tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ylsi 4,76 miljardiin euroon (deflatointi:tukkuhintaindeksi, 1949=100). Edellisvuoteen verrattuna reaalista kasvua oli 4 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden tuotteita vietiin toukokuussa pääasiassa Saksaan, Britanniaan, Japaniin ja Egyptiin. Arvolla mitattuna eniten vietiin mänty- ja kuusisahatavaraa, joiden hinta oli toukokuussa noin 200 euroa kuutiometriltä. Yhteensä sahatavaraa vietiin tammi–toukokuussa 3,25 miljoonaa kuutiometriä ja vaneria 0,45 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoteen verrattuna sahatavaran vienti kasvoi 11 prosenttia ja vanerin 15 prosenttia. Myös massan (+4 %) ja kartongin (+3 %) vientimäärät kasvoivat edellisvuodesta. Massaa vietiin tammi–toukokuussa 1,35 miljoonaa tonnia ja kartonkia 1,18 miljoonaa tonnia. Massaa vietiin pääasiassa Kiinaan ja Saksaan ja kartonkia Saksaan. Paperin vienti pysyi lähes edellisvuoden tasolla (–1 %). Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin toukokuussa 526 euroa tonnilta ja päällystetystä 605 euroa tonnilta. Päällystämättömän hienopaperin hinta oli 630 euroa ja päällystetyn 687 euroa tonnilta.

Tähän tiedotteeseen on lisätty päätuotteiden reaalista hintakehitystä kuvaavat indeksisarjat (kuvat 7 ja 8). Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100), ja painoina on käytetty viennin arvo-osuuksia vuodelta 2002. Indeksitarkastelun perusteella sekä massan, kartongin, paino- ja kirjoituspaperin että muun kuin paino- ja kirjoituspaperin vientihinnat ovat alkuvuoden aikana pysyneet melko vakaina.

Kuvat 1-6.

Kuvat 7 ja 8.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte