METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 30/2014, 7.7.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2014

Toimittaja: Annu Kaila

Puun tuonti supistunut edellisvuodesta

Suomeen tuotiin tammi–huhtikuussa 3,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä supistui 13 prosenttia viime vuoden tilanteesta. Tuonnista 78 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli tammi–huhtikuussa kuusi prosenttia edellisvuotta suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin huhtikuussa 0,88 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Vaikka puun kuukausittainen tuonti on ollut alkuvuonna kasvussa, tammi–huhtikuussa kumulatiivinen tuonti jäi 13 prosenttia viime vuotta alhaisemmaksi. Yhteensä tammi–huhtikuussa Suomeen tuotiin 3,22 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta, josta Venäjältä tuodun puun osuus oli 2,52 miljoonaa kuutiometriä eli 78 prosenttia.

Puutavaralajeista tammi–huhtikuussa tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 1,37 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten tuotiin haketta, jota tuli 0,91 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoteen verrattuna maahan tuodun hakkeen määrä supistui viidenneksen ja koivukuidun määrä 6 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta huhtikuussa 0,97 miljardin arvosta. Metsäteollisuuden vienti on koko alkuvuoden pysytellyt hieman viime vuotta korkeammalla tasolla. Tammi–huhtikuun välisenä aikana metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen reaaliarvo oli 3,80 miljardia euroa (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Edelliseen vuoteen verrattuna kumulatiivinen vienti kasvoi 6 prosenttia. Metsäteollisuuden vienti jäi kuitenkin 10 prosenttia jälkeen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta.

Mänty- ja kuusisahatavaran hinta oli huhtikuussa noin 200 euroa kuutiometriltä. Sahatavaran alkuvuoden vientimäärät ovat kasvaneet viime vuodesta 11 prosenttia. Myös vanerin (+15 %), massan (+7 %) ja kartongin (+5 %) vientimäärät kasvoivat. Sen sijaan aikakauslehti- ja hienopaperin vienti pysyi viime vuoden lukemissa. Aikakauslehti- ja hienopaperin hinnat olivat huhtikuussa hienoisessa laskussa verrattuna edelliseen kuukauteen. Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin 523 euroa tonnilta ja päällystetystä 615 euroa tonnilta. Päällystämättömän hienopaperin hinta oli 628 euroa ja päällystetyn 675 euroa tonnilta.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte