METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 24/2014, 5.6.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi reaalisesti 7 prosenttia edellisvuodesta. Niiden viennin arvo oli alkuvuonna joka kuukausi suurempi kuin vastaavana kuukautena vuosi sitten. Puun tuonti supistui viime vuodesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin maaliskuussa 0,82 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti oli aavistuksen vilkastunut vuoden kahteen ensimmäiseen kuukauteen verrattuna.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puun tuonti jäi 2,34 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista ja 29 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Tuodusta puusta 78 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Tammi–maaliskuussa tuotiin eniten koivukuitupuuta (0,99 milj. m³). Hakkeen tuonti oli 0,68 miljoonaa kuutiometriä. Koivukuitupuun tuonti supistui 5 prosenttia ja hakkeen 17 prosenttia viime vuodesta. Tukin tuonti oli vähäistä, sillä kuitupuu ja hake yhdessä kattoivat lähes 90 prosenttia Suomen puun tuonnista.

Suomesta vietiin tammi–maaliskuussa 0,31 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli lähellä edellisvuotista.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin maaliskuussa metsäteollisuustuotteita 0,97 miljardin euron arvosta. Maaliskuu oli ensimmäisen vuosineljänneksen kuukausista vilkkain metsäteollisuustuotteiden viennin suhteen.

Tammi–maaliskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 2,82 miljardiin euroon. Edellisvuoteen verrattuna vienti oli kasvanut reaalisesti 7 prosenttia, mutta edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta oltiin 10 prosenttia jäljessä (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Sahatavaran vientimäärä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Myös vanerin vienti lisääntyi 15 prosenttia. Massan vientimäärä suureni 6 prosenttia ja kartongin 5 prosenttia. Paperin vientimäärä pysyi samana. Paperi yksin vastaa 40 prosenttia Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Paperin vientiä vaivaa pitkään laskusuunnassa ollut hinta.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte