METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 18/2014, 15.5.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa

Suomeen tuotiin helmikuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Venäläisen puun osuus tuonnista on ollut nousussa. Helmikuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 0,9 miljardin euron arvosta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin helmikuussa 0,77 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Koivukuitupuuta tästä oli 0,34 ja haketta 0,23 miljoonaa kuutiometriä. Puusta 0,63 miljoonaa kuutiometriä tuli Venäjältä.

Tammi–helmikuussa Suomeen tuli 1,53 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta. Tuonti väheni 13 prosenttia vuoden takaisesta ja oli neljänneksen edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Venäläisen puun osuus tuonnista on ollut kasvussa. Venäläisen puun osuus oli tammi–helmikuussa 75 prosenttia, kun vuosi sitten osuus jäi 68 prosenttiin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin helmikuussa metsäteollisuustuotteita 0,90 miljardin euron arvosta. Niiden vienti oli reaalisesti 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden helmikuussa.

Tammi–helmikuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi 1,86 miljardiin euroon. Reaalista kasvua edellisvuodesta oli 6 prosenttia, mutta edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta oltiin jäljessä 9 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden viennin osuus Suomen koko tavaraviennistä oli 22 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden osuus viennistä oli nousussa.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte