METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 13/2014, 14.4.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa edellisvuotta vilkkaammin

Suomesta vietiin tammikuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta. Vienti lisääntyi reaalisesti 5 prosentilla vuoden takaisesta. Puun tuonti jäi tammikuussa 0,7 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa 0,75 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä supistui 15 prosentilla vuoden takaisesta ja jäi viidenneksen edeltäneen kymmenen tammikuun keskiarvoa pienemmäksi.

Tammikuun puun tuonnista 68 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Viron osuus oli 17 prosenttia ja Latvian 14 prosenttia.
Eniten tuotiin koivukuitupuuta, 0,31 miljoonaa kuutiometriä. Haketta tuli 0,21 miljoonaa kuutiometriä.

Suomesta vietiin tammikuussa 0,07 miljoonaa kuutiometriä puuta. Vienti suuntautui lähinnä Ruotsiin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammikuussa metsäteollisuustuotteita 0,96 miljardin euron arvosta. Vienti ylitti reaalisesti 5 prosentilla edellisvuotisen mutta alitti 9 prosentilla kymmenen edeltävän tammikuun keskiarvon (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Sahatavaran vientimäärä kasvoi 21 prosentilla vuoden takaisesta. Massan vientimäärä lisääntyi 13 prosentilla, mutta paperin supistui 3 prosentilla.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammikuussa Suomeen 0,10 miljardin euron arvosta.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte