METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 5/2014, 7.2.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti notkahti marraskuussa

Suomeen tuotiin marraskuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli pienin kuukausituonti vuonna 2013. Tammi–marraskuussa puun kumulatiivinen tuonti (10,6 milj. m³) päätyi kuitenkin 15 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Metsäteollisuustuotteiden vienti pysytteli edellisvuotisessa vauhdissa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Marraskuun puun tuonti jäi 0,77 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin eli pienimmäksi kuukausituonniksi viime vuonna. Tammi–marraskuussa Suomeen tuotiin kuukausittain keskimäärin 0,96 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Tammi-marraskuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 10,6 miljoonaan kuutiometriin, ja kasvua oli 15 prosenttia edellisvuodesta. Määrä ennakoi koko vuoden kumulatiivisen puun tuonnin päätymistä noin 11,6 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–marraskuun puun tuonnista 4,68 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta ja 2,90 miljoonaa kuutiometriä haketta. Koivukuitupuun tuonti kasvoi 27 prosentilla ja hakkeen väheni 5 prosentilla edeltäneestä vuodesta. Tuontipuusta 73 prosenttia tuli Venäjältä. Itärajan takaa tulevan puun osuus on kasvanut, sillä vuotta aiemmin jäätiin 66 prosenttiin.

Suomesta vietiin tammi–marraskuussa 1,23 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Määrä kasvoi 12 prosentilla edeltäneestä vuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin marraskuussa metsäteollisuustuotteita 0,94 miljardin euron arvosta, mikä vastasi suunnilleen vuoden 2013 keskimääräistä vientivauhtia.

Tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen arvo päätyi reaalisena 10,2 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden vienti on kulkenut vuosina 2013 ja 2012 lähes tasatahtiin. Marraskuun kumulatiivisissa luvuissa eroa oli reaalisesti prosentin verran. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi reaalisesti 16 prosenttia pienemmäksi.

Sahatavaran kumulatiivinen vientimäärä kasvoi 10 prosentilla ja vanerin 4 prosentilla vuoden takaisesta. Massan vienti lisääntyi 11 prosentilla ja kartongin 8 prosentilla. Paperin vientimäärä supistui 4 prosentilla. Paperi kattoi reilut 40 prosenttia metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta.

Suomeen tuotiin tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteita reaalisesti 1,25 miljardin euron arvosta. Tuonnin reaaliarvo supistui 8 prosentilla edeltäneestä vuodesta.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte