METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 2/2014, 10.1.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi lokakuussa

Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta, mikä oli siihen mennessä suurin metsäteollisuuden kuukausiviennin arvo vuonna 2013. Puun kuukausittainen tuontivauhti on vakiintunut noin miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puun tuonti jatkui edelleen lokakuussa tasaisena, jonka aikana Suomeen tuli 0,98 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli lähes sama kuin kuukautta aiemmin.

Tammi–lokakuussa puun kumulatiivinen tuonti Suomeen oli 9,83 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 18 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Jos puun tuontivauhti jatkuu samana vielä marras- ja joulukuussakin, koko vuoden 2013 tuonti päätyy noin 11,8 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–lokakuussa tuodusta puusta 4,32 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta ja 2,67 miljoonaa kuutiometriä haketta. Edellisvuoteen verrattuna koivukuitupuun tuonti oli lisääntynyt 30 prosenttia ja hakkeen tuonti supistunut 4 prosenttia.

Tammi–lokakuussa maahan tulleesta puusta 7,16 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Virosta puuta tuotiin 1,29 miljoonaa kuutiometriä ja Latviasta 1,11 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi lokakuussa 1,02 miljardiin euroon. Arvo oli suurin verrattuna edeltäneisiin vuoden 2013 kuukausiin.

Tammi–lokakuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 9,25 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden vientivauhdin suhteen kaksi viimeistä vuotta muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Lokakuussa 2013 metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin arvo oli reaalisesti prosentin suurempi kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli kuitenkin supistunut 15 prosentilla.

Suomeen tuotiin tammi–lokakuussa metsäteollisuustuotteita reaalisesti 1,14 miljardin euron arvosta. Tuonti supistui reaalisesti 8 prosentilla edellisvuodesta ja 10 prosentilla edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte