METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 16/2014, 22.4.2014

Puupelletit 2013

Toimittaja: Esa Ylitalo

Puupellettien kulutus ennätystasolla vuonna 2013

Puupellettien tuotanto kasvoi vuonna 2013 edellisvuodesta 7 prosenttia ja tuonti yli kaksinkertaistui. Puupellettien kotimainen kulutus nousi ennätystasolle.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Suomessa tuotettiin vuonna 2013 puupellettejä 270 000 tonnia. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta 7 prosenttia eli 18 000 tonnia. Suurin tuotantomäärä, 373 000 tonnia, saavutettiin vuonna 2008.

Puupellettejä vietiin ulkomaille 78 000 tonnia. Vienti kasvoi edellisvuoden notkahduksen jälkeen 28 prosenttia, mutta jäi kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin 2000-luvun puolivälin huippuvuosina. Lähes kaikki vienti suuntautui Ruotsiin ja Tanskaan. Puupellettien keskimääräinen vientihinta (FOB) oli 133 euroa/tonni ja viennin kokonaisarvo 10,4 miljoonaa euroa.

Puupellettien tuonti – 60 000 tonnia – yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Tuonnista lähes kaksi kolmasosaa tuli Venäjältä ja loput pääosin Latviasta ja Norjasta. Keskimääräinen tuontihinta (CIF) oli 120 euroa/tonni ja tuonnin kokonaisarvo 7 miljoonaa euroa.

Kotimaiseen pellettituotantoon perustuva kulutus kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia 223 000 tonniin ja oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Kotimaisten puupellettien kulutus lämpö- ja voimalaitoksissa lisääntyi 30 prosenttia edellisvuodesta, kun taas koti- ja maatalouksien käyttö supistui 16 prosenttia.

Tiedot puupellettien tuotannosta ja kotimaan kulutuksesta perustuvat pellettituottajilta kerättyihin tietoihin. Vuonna 2013 puupellettejä tuotti 25 toimijaa. Puupellettien ulkomaankauppatiedot perustuvat vuodesta 2009 alkaen Tullin ulkomaankauppatilaston tietoihin.

Tilastokeskus julkaisee puupelletin pientalokäytön kuluttajahintoja neljännesvuosittain Tuottajahintaindeksit-tilastossaan (www.tilastokeskus.fi/til/thi/index.html). Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja mahdolliset kuljetuskustannukset. Viimeisin tilastoitu kuluttajahinta (helmikuu 2014) oli 287 euroa/ tonni.

Lisätietoja: Jukka Torvelainen, p. 040 801 5127, jukka.torvelainen@metla.fi


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte