METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 15/2014, 17.4.2014

Puukauppa, maaliskuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupan hyvä tahti jatkui maaliskuussa

Yksityismetsien puukauppaa on käyty reipasta tahtia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sekä kanto- että hankintahinnat ovat pysyneet vakaina. Maaliskuun puukaupan määrä, 2,3 miljoonaa kuutiometriä, oli noin viidenneksen suurempi kuin vuosi sitten.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Puun kantohinnat ovat pysyneet vakaina viime syksystä lähtien. Maaliskuussa kantohinnat olivat reaalisesti lievästi nousussa (keskimäärin +0,6 %) helmikuun hintoihin verrattuna (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Mänty- ja kuusitukin kantohinnat ovat vakiintuneet 56 euroon kuutiometriltä. Maaliskuun pystykaupoissa maksettiin mäntytukista 2 prosenttia ja kuusitukista prosentin korkeampia kantohintoja kuin keskimäärin vuonna 2013. Kymi-Savon hinta-alueella mäntytukin keskihinta kohosi lähelle 57 euroa, kuusitukki puolestaan oli kalleinta Keski-Suomessa.

Leimikon ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi puutavaralajien yksikköhintoihin. Maaliskuussa 2014 ostetuissa uudistushakkuuleimikoissa tukkipuun kantohinta oli 2 prosenttia keskihintaa korkeampi, sitä vastoin harvennushakkuissa kantohinta jäi 13 prosenttia keskihinnan alapuolelle.

Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin maaliskuussa noin 16 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun kantohinta oli keskimäärin 17,5 euroa. Myös kuitupuun osalta muutokset helmikuun hintatasoon jäivät pieniksi.

Hankintahinnat

Alkuvuoden hankintakauppojakin leimaa vakaa hintataso. Maaliskuun hankintahinnat olivat keskimäärin puoli prosenttia alemmalla tasolla kuin helmikuussa. Eniten – 2 prosenttia – laski kuusikuitupuun reaalinen hankintahinta.

Mäntykuitupuu on hankintakauppojen tärkein puutavaralaji: tammi–maaliskuussa sen osuus oli 39 prosenttia hankintapuun kokonaismäärästä (2,0 milj. m³). Mäntykuitupuusta maksettiin maaliskuun hankintakaupoissa 29,1 euroa kuutiometriltä, eli reaalisesti saman verran kuin kuukausi aikaisemmin ja kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 keskimäärin. Mäntykuitupuun hankintahinnat olivat korkeimpia Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hinta-alueilla.

Puumäärät

Tukkipuun hyvän kysynnän vetämänä puukauppa on jatkunut vilkkaana maaliskuussa ja huhtikuun alkupuoliskolla. Teollisuuden viikko-ostot ovat olleet tasaisesti noin 0,6 miljoonan kuutiometrin luokkaa. Maaliskuun puukauppamäärä – 2,3 miljoonaa kuutiometriä – nousi noin viidenneksen suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen kumulatiivinen puumäärä (9,2 milj. m³) oli suurin sitten ennätysvuoden 2007. Vuoteen 2013 verrattuna lisäystä oli noin neljännes ja kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna noin 40 prosenttia.

Tammi–maaliskuussa pystykaupoilla ostetusta puusta (7,0 milj. m³) kolme neljäsosaa oli peräisin uudistushakkuuleimikoista lopun jakautuessa likimain tasan ensiharvennusten ja muiden harvennushakkuiden kesken. Hankintakauppojen osuus oli 23 prosenttia yksityismetsien puukaupasta (vuotta aikaisemmin 21 %).

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte