METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 10/2014, 24.3.2014

Puukauppa, helmikuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Alkuvuoden puukaupassa noin neljänneksen kasvu

Puukaupan määrä nousi tammi–helmikuussa lähes 7 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli noin neljännes enemmän kuin vuosi sitten. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat ovat vakiintuneet 55–56 euroon kuutiometriltä. Hankintapuun osuus oli reilu viidennes alkuvuoden puukaupasta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Mänty- ja kuusitukin reaaliset kantohinnat ovat syksystä 2013 alkaen pysyneet lähes muuttumattomina. Mäntytukista maksettiin helmikuun pystykaupoissa 55 euroa ja kuusitukista 56 euroa kuutiometriltä. Hinnat olivat reaalisesti samalla tasolla kuin tammikuussa ja prosentin korkeampia kuin vuonna 2013 keskimäärin (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Mäntytukista maksettiin korkeimpia kantohintoja Etelä-Pohjanmaan ja Kymi-Savon hinta-alueilla, kuusitukki puolestaan oli kalleinta Keski-Suomessa.

Leimikon ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi puutavaralajien yksikköhintoihin. Helmikuussa 2014 ostetuissa uudistushakkuuleimikoissa tukkipuun kantohinta oli 2 prosenttia keskihintaa korkeampi, sitä vastoin harvennushakkuissa kantohinta jäi 13 prosenttia keskihinnan alapuolelle.

Sekä mänty- että koivukuitupuun kantohinta oli helmikuussa 15,8 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuusta maksettiin 17,4 euroa kuutiometriltä. Kaikkien kuitupuutavaralajien kantohinnat jäivät helmikuussa vajaan prosentin alemmiksi kuin kuukautta aikaisemmin. Uudistushakkuuleimikoissa kuitupuusta maksettiin 9 prosenttia keskihintaa enemmän. Vastaavasti harvennushakkuissa kantohinta jäi 10 prosenttia ja ensiharvennuksissa 14 prosenttia pienemmäksi kuin kuitupuun keskihinta.

Hankintahinnat

Helmikuun keskimääräinen hankintahintataso oli sama kuin kuukautta aikaisemmin. Mäntytukin hankintahinta nousi reaalisesti prosentin, mutta kuusitukin ja mäntykuitupuun hinnat olivat laskussa. Mäntykuitupuu on hankintakauppojen ylivoimaisesti tärkein puutavaralaji: helmikuussa sen osuus oli 38 prosenttia hankintapuun kokonaismäärästä (0,6 m³). Mäntykuitupuusta maksettiin helmikuun hankintakaupoissa 29,0 euroa kuutiometriltä, eli reaalisesti prosentin vähemmän kuin kuukausi sitten ja kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 keskimäärin. Mäntykuitupuun hankintahinnat olivat korkeimpia Keski-Suomen hinta-alueella.

Puumäärät

Yksityismetsien puukauppaa on alkuvuonna käyty vilkkaammin kuin kertaakaan sitten ennätysvuoden 2007, joskin viime viikkoina puukaupan tahti on jonkin verran hiipunut. Tammi–helmikuun kumulatiivinen puukauppamäärä – 6,8 miljoonaa kuutiometriä – nousi noin neljänneksen suuremmaksi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2013. Verrattuna kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon kasvua oli lähes 50 prosenttia. Pystykaupoilla ostetun puun kokonaismäärästä (5,3 milj. m³) kolme neljäsosaa oli peräisin uudistushakkuuleimikoista lopun jakautuessa suunnilleen tasan harvennushakkuiden ja ensiharvennusten kesken. Hankintakauppojen osuus oli 22 prosenttia tammi–helmikuun puukaupasta eli sama kuin vuotta aikaisemmin.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte