METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 41/2014, 2.10.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä

Elokuussa yhtiöiden ja valtion metsien hakkuiden vaimea kausi jatkui. Yksityismetsistä puuta korjattiin reippaasti sekä vuodentakaista että keskimääräistä enemmän.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Elokuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja yhdeksän prosenttia keskimääräistä* suurempi. Hakkuutilaston historiasta löytyy kolme hakkuumäärältään vilkkaampaa elokuuta, jotka ovat vuosilta 2000, 2007 ja 2011

Neljä viidesosaa elokuun hakkuumäärästä, kaikkiaan 3,8 miljoonaa kuutiometriä, oli peräisin yksityismetsien hakkuista. Hakattu puumäärä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista ja 15 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen hakkuista kertyi puuta seitsemän prosenttia vuodentakaista enemmän, kaikkiaan 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Hankintapuun vastaanottomäärä nousi vuodentakaisesta kolmanneksen 0,4 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja Metsähallituksen hallinnoimissa valtion metsissä hakkuita on tänä vuonna tehty viimevuotista verkkaisempaan tahtiin. Elokuussa korjattu puumäärä, 1,0 miljoonaa kuutiometriä, jäi viisi prosenttia vuodentakaista ja yhdeksän prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Elokuun hakkuista oli tukkipuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä enemmän. Kuitupuuta hakattiin enemmän kuin koskaan aiemmin elokuussa eli kaikkiaan 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 5 prosenttia edellisvuotista ja 11 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2014 tammi–elokuussa teollisuuspuun hakkuista kertyi puuta 34,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhden prosentin vähemmän kuin vastavana aikana viime vuonna. Tukkipuun määrä, 14,6 miljoonaa kuutiometriä, kasvoi neljä prosenttia vuodentakaisesta ja kuitupuun määrä puolestaan pieneni saman verran 20,3 miljoonaan kuutiometriin

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte