METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 37/2014, 3.9.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuita tehtiin vilkkaasti heinäkuussakin. Korjuumäärä nousi 17 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Heinäkuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotista ja 17 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Hakkuumäärän lisäys oli peräisin yksityismetsistä, joista kertyi puuta kaikkiaan 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 15 prosenttia vuodentakaista ja 24 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puuta hakattiin yli neljännes keskimääräistä enemmän, kaikkiaan 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Hankintapuun vastaanottomäärä nousi viisi prosenttia keskimääräistä suuremmaksi 0,3 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja Metsähallituksen hallinnoimien valtion metsien hakkuista kertyi heinäkuussa puuta yhteensä 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli lähes yhtä suuri kuin edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvo jääden kahdeksan prosenttia vuodentakaista pienemmäksi.

Heinäkuun hakkuista oli tukkipuuta 1,0 ja kuitupuuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 12 ja kuitupuun määrä kuusi prosenttia edellisvuotista suurempi.

Kuluvan vuoden hakkuista puuta on kertynyt hieman viimevuotista vähemmän. Tammi–heinäkuussa teollisuuspuuta on hakattu kaikkiaan 30,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Tukkipuun määrä nousi edellisvuodesta kolme prosenttia 12,3 miljoonaan kuutiometriin ja kuitupuun määrä pieneni viisi prosenttia 17,8 miljoonaan kuutiometriin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte