METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 35/2014, 11.8.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Kesäkuun hakkuut 3,1 miljoonaa kuutiometriä

Kesäkuussa hakkuutahti yhtiöiden ja valtion metsissä hiljeni. Yksityismetsien puuta sen sijaan korjattiin selvästi keskimääräistä enemmän.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kesäkuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia keskimääräistä* suurempi ja samansuuruinen kuin kesäkuussa vuosi sitten.

Yksityismetsistä hakattiin puuta 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotista ja kymmenen prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintapuuta vastaanotettiin edelleen tavanomaista runsaammin. Kesäkuun määrä, 0,6 miljoonaa kuutiometriä, oli kolmanneksen edellisvuotista suurempi. Pystykauppojen puumäärä nousi vuodentakaisesta kaksi prosenttia 2,0 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja Metsähallituksen hallinnoimien valtion metsien hakkuista kertyi kesäkuussa puuta yhteensä vajaat 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli neljänneksen edellisvuotista ja viidenneksen keskimääräistä pienempi.

Vuoden alkupuoliskolla (tammi–kesäkuu 2014) teollisuuspuun hakkuista kertyi puuta yhteensä 27,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkipuuta hakattiin 11,3 ja kuitupuuta 16,4 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukkien (6,1 milj. m³) ja mäntytukkien (4,7 milj. m³) määrät kasvoivat edellisvuodesta kolme prosenttia kummankin. Havukuiduista kuusen (4,4 milj. m³) määrä pieneni kahdeksan ja männyn (7,6 milj. m³) kolme prosenttia. Lehtipuutukeilla vähennys oli 13 ja lehtikuitupuulla 9 prosenttia.

Päättyneen hakkuuvuoden (heinäkuu 2013–kesäkuu 2014) teollisuuspuun kertymä oli 54,5 miljoonaa kuutiometriä. Tästä tukkipuuta oli 23,9 ja kuitupuuta 30,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli viisi prosenttia edellisen hakkuuvuoden määrää suurempi ja kuitupuun puolestaan yhden prosentin pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte