METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 29/2014, 2.7.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Toukokuun hakkuut 2,9 miljoonaa kuutiometriä

Toukokuussa tukkipuun hakkuumäärä supistui edellisvuodesta 11 prosenttia ja kuitupuun määrä yhden prosentin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Toukokuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä jäi viisi prosenttia edellisvuotista ja kuusi prosenttia keskimääräistä* pienemmäksi.

Yksityismetsistä hakattiin puuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin toukokuussa vuosi sitten. Pystykauppojen hakkuista kertyi puuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhtä paljon kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Hankintapuuta puolestaan vastaanotettiin aiempien kuukausien tapaan tavanomaista enemmän. Hankintapuun määrä, 0,8 miljoonaa kuutiometriä, oli 16 prosenttia edellisvuotista ja kuusi prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja Metsähallituksen hallinnoimien valtion metsien hakkuista kertyi puuta yhteensä 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 22 prosenttia edellisvuotista ja 29 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Tukkipuun hakkuumäärä jäi toukokuussa 1,3 miljoonaan kuutiometriin ja kahdeksan prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuuta hakattiin 1,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Tammi–toukokuussa teollisuuden käyttöön on hakattu puuta kaikkiaan 24,6 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 9,9 ja kuitupuuta 14,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista suurempi ja kuitupuun määrä puolestaan kuusi prosenttia edellisvuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte