METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 23/2014, 4.6.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Huhtikuun hakkuut 4,1 miljoonaa kuutiometriä

Pitkään vilkkaana jatkunut hakkuuvauhti hiipui huhtikuussa. Puuta korjattiin 4,1 miljoonaa kuutiometriä eli lähes neljänneksen vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Huhtikuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä jäi 24 prosenttia edellisvuotista ja seitsemän prosenttia keskimääräistä* pienemmäksi.

Yksityismetsien hakkuumäärä tipahti 3,3 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 23 prosenttia vähemmän kuin huhtikuussa vuosi sitten. Yksityismetsien puumäärästä 2,2 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppojen hakkuista ja 1,1 miljoonaa kuutiometriä kertyi hankintakauppapuiden vastaanottomääristä. Kun pystykauppojen hakkuumäärä supistui noin kolmanneksen edellisvuodesta, nousi hankintapuun määrä puolestaan selvästi sekä viimevuotista (+16%) että keskimääräistä (+5%) suuremmaksi.

Myös metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsissä hakkuut vähenivät korjuumäärän jäädessä runsaan viidenneksen viimevuotista pienemmäksi eli 0,9 miljoonaan kuutiometriin. Keskimääräisiin huhtikuun hakkuisiin verrattuna yhtiöiden ja valtion metsien puumäärä jäi viisi prosenttia pienemmäksi.

Tukkipuun hakkuumäärä jäi huhtikuussa 1,5 miljoonaan kuutiometriin ja yhdeksän prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuuta hakattiin 2,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Tammi–huhtikuussa on hakattu puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 21,7 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 8,6 ja kuitupuuta 13,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista suurempi ja kuitupuun määrä puolestaan seitsemän prosenttia edellisvuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte