METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 17/2014, 9.5.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Maaliskuun hakkuut 6,2 miljoonaa kuutiometriä

Puunkorjuu vauhdissa myös maaliskuussa. Kaikkiaan hakkuista kertyi puuta 6,2 miljoonaa kuutiometriä; kuitupuuta korjattiin ennätysmäärä eli 3,9 miljoonaa kuutiometriä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Maaliskuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 6,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista ja kuusi prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin puuta 5,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin maaliskuussa vuosi sitten. Yksityismetsien puumäärästä 4,0 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppojen hakkuista ja 1,2 miljoonaa kuutiometriä kertyi hankintakauppapuiden vastaanottomääristä. Hankintapuun määrä oli 16 prosenttia ja pystykauppojen puumäärä kolme prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin maaliskuussa keskimäärin.

Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista ja viisi prosenttia keskimääräistä enemmän. Mäntytukkeja hakattiin 1,0 ja kuusitukkeja 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaiseen verrattuna mäntytukkien määrä lisääntyi 13 ja kuusitukkien seitsemän prosenttia. Mäntykuitupuun hakkuumäärä, 1,7 miljoonaa kuutiometriä, oli tilastohistorian korkein ja kuusi prosenttia suurempi kuin maaliskuussa vuosi sitten. Kuusikuitupuun määrä (1,0 milj. m³) oli edellisvuoden tasolla lehtikuitupuun hakkuumäärän (1,2 milj. m³) hieman noustessa. Kaikkiaan kuitupuuta kertyi maaliskuussa ennätykselliset 3,9 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–maaliskuussa on hakattu puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 17,6 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 7,2 ja kuitupuuta 10,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista suurempi kuitupuun määrän jäädessä yhden prosentin edellisvuotista pienemmäksi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte