METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 12/2014, 2.4.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut jatkuvat edelleen vilkkaina. Helmikuun hakkuumäärä oli 14 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Helmikuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista ja 14 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin puuta 4,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin helmikuussa vuosi sitten. Edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna yksityismetsien hakkuumäärä oli 13 prosenttia suurempi. Yksityismetsien puumäärästä 3,9 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppojen hakkuista ja loput 0,8 miljoonaa kuutiometriä kertyi hankintakauppapuiden vastaanottomääristä. Pystykauppojen puumäärä oli 14 prosenttia ja hankintapuun määrä 9 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien hakkuumäärä, 1,0 miljoonaa kuutiometriä, oli yhtä suuri kuin vuosi sitten. Lisäystä keskimääräisiin hakkuisiin oli viidennes.

Helmikuussa tukkipuun hakkuumäärä, 2,2 miljoonaa kuutiometriä, nousi 12 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi. Kuusitukkeja hakattiin 1,2 ja mäntytukkeja 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta kertyi 3,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia keskimääräistä enemmän. Kuitupuista männyn osuus oli 1,5 miljoonaa kuutiometriä ja kuusen sekä lehtikuitupuun osuus miljoona kuutiometriä kummankin.

Puunkorjuussa työskenteli helmikuussa yhteensä 5 500 henkilöä. Sekä hakkuukoneita että metsätraktoreita oli työmailla noin 1 800 ja puutavara-autoja hieman alle puolitoista tuhatta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-2
Kuvat 1-2
Kuvat 1-2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte