METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 8/2014, 10.3.2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut hyvässä vauhdissa tammikuussa – korjuumäärä nousi 16 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Tammikuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsien hakkuumäärä supistui vuodentakaisesta kolme prosenttia 4,4 miljoonaan kuutiometriin. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna nyt korjattu puumäärä oli kymmenen prosenttia suurempi. Yksityismetsien puumäärästä 3,8 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppojen hakkuista ja loput 0,6 miljoonaa kuutiometriä kertyi hankintakauppapuiden vastaanottomääristä. Pystykauppojen puumäärä oli 12 prosenttia keskimääräistä suurempi hankintapuun määrän jäädessä neljä prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien hakkuumäärä nousi 28 prosenttia vuodentakaista suuremmaksi. Korjattu puumäärä, 1,2 miljoonaa kuutiometriä, oli puolitoistakertainen keskimääräiseen verrattuna.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 19 prosenttia edellisvuotista ja viisi prosenttia keskimääräistä suurempi ja lisäksi neljänneksi suurin hakkuutilaston tammikuiden historiassa. Myös kuusitukkien hakkuumäärä, 1,5 miljoonaa kuutiometriä, nousi lähelle tammikuiden hakkuuennätystä. Kuitupuuta kertyi 3,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kahdeksan prosenttia viime vuoden tammikuun määrää pienempi, mutta kuitenkin viidenneksen enemmän kuin tammikuussa keskimäärin.

Puunkorjuussa työskenteli tammikuussa yhteensä 5 400 henkilöä. Hakkuukoneita oli käytössä runsaat 1 700, metsätraktoreita 1 800 ja puutavara-autoja hieman alle puolitoista tuhatta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte